Læge

Lægeuddannelsen er opdelt i den prægraduate del (for medicinstuderende) og den postgraduate del (for cand. med.'er).

​​​​​​​​​

Medicinstuderende - prægraduat uddannelse

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik er en universitetsafdeling med ansvar for undervisning og uddannelse af medicinstuderende Københavns Universitet inden for otorhinolaryngologi.

Afdelingen underviser og uddanner ca. 240 elever om året, hvoraf 50 studerende er udvekslingsstuderende fra andre lande, der bliver undervist på engelsk. Undervisningen er primært hands-on suppleret med forelæsningerne. 

Se klinikkens lektorer


Der er etableret gensidige udvekslingsaftaler mellem Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet og hhv. Department of Rhinology and Anterior Skull Base Surgery, St. Vincent’s Hospital, University of New South Wales og Harvard Medical School, Boston.

Studerende, der har bestået øre-næse-halseksamen kan søge.

Opholdene er meritgivende som VKO (valgfrit klinisk ophold), og KU dækker til dels udgiften til flybillet.  

Læs mere om valgfrit klinisk ophold:

Professor Christian von Buchwald er ansvarlig for den prægraduate undervisning.

Videreuddannelse af læger - postgraduat uddannelse

Som landets største universitetsafdeling varetager klinikken videreuddannelsen af en stor del af kommende speciallæger inden for otorhinolaryngologi.

Uddannelsen består af et 5 ½ år struktureret forløb i form af introduktionslægestillinger og hoveduddannelsesstillinger og udføres i samarbejde med øre-næse-halsafdelingen på hhv. Hillerød og Køge sygehus. 

I klinikken er der 18 læger ansat i hoveduddannelsesstilling og 6 læger ansat i introduktionslægestilling. 

Klinikkens speciallæger opfordres til både forskning og videreuddannelse dvs. deltagelse i diverse relevante nationale og internationale kongresser inden for deres specialområder. Klinikken støtter således aktivt udvikling af nye behandlingsmuligheder. 

Klinikkens internationale postgraduate kurser

Redaktør