Udvikling af pande- og kæbebihuler hos børn ud fra MR-skanninger

​Medicinstuderende Tobias Andersens forskning skal øge kendskabet til udviklingen af bihulerne for bedre at kunne planlægge tidspunktet for bihulekirurgi hos patienter med kronisk bihulebetæn​delse. 

Hovedvejleder: Anders Bilde, Overlæge, ph.d.

​​Det overordnede mål med studiet er at øge kendskabet til den normale udvikling af bihulerne. Et grundigere kendskab til bihulernes udvikling vil betyde, at man bedre vil kunne planlægge tidspunktet for bihulekirurgi hos patienter med blandt andet kronisk bihulebetændelse. Denne form for infektioner ses særligt hos patienter med Cystisk Fibrose (CF) og Primær Cilie Dyskinesi (PCD) og er vist at vedligeholde skadelige lungeinfektioner. Infektioner som disse kan reduceres med udvidet bihulekirurgi, hvor risikoen for komplikationer dog er øget, som følge af den påvirkede udvikling af bihulerne. Et bedre kendskab til den normale udvikling af bihulerne er derfor vigtig for at kunne planlægge bihulekirurgi hos blandt andet børn med CF. Desuden vil man undgå kompromittering af den fortsatte udvikling af bihuler og kranie generelt.

Et tidligere studie på Rigshospitalet har vist, at fund på CT-skanninger ikke stemmer overens med symptomer hos CF-patienter og  derfor er MR-skanning ​foreslået som alternativ metode til denne salgs diagnostik. MR-skanninger er særligt gode til frems​tilling​ af bløddele og inflammation ift. CT-skanninger, hvorfor denne metode er særligt interessant.


Redaktør