Kortlægning af DNA-mutationer der forårsager udviklingen og spredning af mundhulecancer

I sit forskningsstudie undersøger stud. med. Jakob Schmidt Jensen, hvordan mundhulecancer udvikler og spreder sig.  


Formålet med projektet er at identificere de specifikke DNA-mutationer, der forårsager udviklingen af mundhulecancer samt de DNA-mutationer, der gør canceren i stand til at sprede sig.

Fra patienter med mundhulecancer med spredning til lymfeknuder oprenses DNA fra cancervævet, fra nærliggende normalt væv og fra cancerens spredning til lymfeknuder. Dernæst analyseres DNA’et for specifikke mutationer, og efterfølgende sammenlignes DNA-mutationsprofilerne.

Vi håber med projektet at kunne bidrage til vores forståelse af udviklingen af mundhulecancer, samt mulighed for at målrette effektiv behandling mod cancerens udvikling og spredning. 
Redaktør