Validering og udvidelse af mundsvælgskræft-database

​Medicinstuderende Cecilie Nørregaard er i gang med et registerprojekt, der består i at validere afdelingens eksisterende database af patienter med mundsvælgskræft.

Databasen består af ca. 1500 tilfælde fra hele Østdanmark i perioden 2000 - 2014. Mundsvælgskræft er primært kræft, der udgår fra mandlerne eller tungeroden.
 
Valideringsprocessen foregår ved grundig gennemgang af samtlige patientjournaler, både på elektronisk- og papirform. Data, der valideres er bl.a. patienternes HPV-status, om de er rygere og deres kræftsygdomsstadie ved starten af deres sygdomsforløb.
 
Sideløbende indføres ny information i databasen om patienternes sygdomsforløb i forhold til behandling, tilbagevendende kræftsygdom både i svælget og andre steder i kroppen, om de tidligere har haft en anden kræftsygdom, om patienten er død og hvad de i så fald er døde af. Det noteres, hvilken status patienterne har ved den sidste kontakt med afdelingen, dvs. om de fx er sygdomsfri eller har fået tilbagefald af deres sygdom. Til slut indføres deres blodprøvesvar fra diagnosedatoen, 6 måneder efter og 12 måneder efter.

Alle oplysninger findes i patienternes journaler, i Rigshospitalets patologiske bibliotek, i den nationale vidensbank om Hoved og Hals kræft (DAHANCA) og i dødsårsagsregistret.
 
Ud fra alle disse data kan der udarbejdes mange forskellige projekter. Alle med det formål at effektivisere og målrette det individuelle behandlingstilbud til patienterne.
 
Det første Cecilie er gået i gang med er at analysere dødsårsagerne til mundsvælgskræft.


Redaktør