Robotkirurgi på Øre-næse- halskirurgisk afdeling, Rigshospitalet, 2013-2017

​Medicinstuderende Asher Lou Isenberg er i gang med at oprette en database over patienter opereret ved trans-oral robotkirurgi (TORS) på Rigshospitalet i perioden 2013-2017.

Målet med projektet er at opbygge en database, baseret på en systematisk gennemgang af patienternes elektroniske journaler samt udtræk fra patobanken. Det forventes, at der kan udarbejdes adskillige projekter ud fra databasen, og formålet er at få et større indblik i, hvilke muligheder der tilkommer ved robotkirurgi. Det første projekt omhandler indikationerne for TORS og om disse har ændret sig siden 2013. 


Redaktør