Patient- og tumorkarakteristik af esthesioneuroblastom fra 2000-2016

I sit forskningsprojekt klarlægger medicinstuderende Signe Buhl Gram karakteristika ved den meget sjældne cancerform esthesioneuroblastom.

Projektet har til formål at klarlægge karakteristika ved den meget sjældne cancerform, esthesioneuroblastom, der udgår fra nerveceller i slimhinden opadtil i næsen. 

I projektet undersøges, hvor mange nye tilfælde af esthesioneuroblastom der diagnosticeres om året. Herudover undersøges det, hvorvidt stadie eller gradering spiller en rolle i forhold til overlevelse hos patienter med kræftsygdommen.  Ligeledes ser man på, om der er sammenhæng mellem behandling, tidligere kræftsygdom og overlevelse.

Andre data som symptomer, alder, køn og rygning  vil også indgå i studiet.


Redaktør