Forekomsten af HPV og HPV-typer i svælgkræft på Sjælland i perioden 2011-2014

​Medicinstuderende Amanda-Louise Carlander undersøger forekomsten af HPV og HPV-typer i svælgkræft på Sjælland i perioden 2011-2014.

​I forlængelse af Emilie Garnæs' ph.d.-projekt​ undersøger medicinstuderende Amanda-Louise Carlander forekomsten af HPV og HPV-typer i svælgkræft på Sjælland i perioden 2011-2014. Vi ved endnu ikke, om der i disse år vil ses en fortsat stigning i kræft i mundsvælget grundet HPV-infektion, eller om toppen er nået.
Tillige vil Amanda-Louise Carlander undersøge specifikke messenger RNA-profiler fra HPV-positivt og HPV-negativt kræftvæv. HPV er vist ved sin tilstedeværelse i celler at ændre hvilke gener, der bliver udtrykt og oversat til først mRNA (transkription) og siden til proteiner (translation). Herved ændrer HPV cellers egenskaber og funktion, hvilket påvirker cellers evne til at bl.a. at dele sig og undergå celledød. Det har betydning for den HPV-inducerede ondartede udvikling fra rask væv til kræftvæv. mRNA er et mål for ændringen i ekspressionen af gener via mRNAs rolle i oversættelsen af DNA til protein. Ved at identificere differentielt udtrykte mRNA, kan vævet klassificeres molekylært ved en specifik mRNA-profil.
Profilen kan bidrage som mulig diagnostisk og prognostisk biomarkør.  Redaktør