Bedre diagnosticering af mundhulekræft

​Gennem identificering af særligt aggressiv mundhulekræft vil medicinstuderende Nicklas Juel Pedersen bidrage med hurtigere og bedre diagnosticering af mundhulekræft.


Hurtigere og bedre diagnosticering af mundhulekræft
Overordnet har patienter med mundhulekræft ca. 60 % sandsynlighed for at være i live efter fem år, og i tilfælde af, at de får et tilbagefald (recidiv), halveres overlevelseschancen til 30 %. Tilbagefald af kræften kan blandt andet skyldes manglende fjernelse af lymfeknuder som kræften "hemmeligt" har spredt sig til før den blev fjernet.

Hvis man fra starten af med stor sandsynlighed vidste, hvem der har spredning til lymfeknuderne, vil man kunne tilbyde denne udsatte patientgruppe en udvidet behandling i form af stråleterapi i tillæg til deres kirurgiske behandling. Stråleterapi bør dog kun tilbydes, hvis der er stor risiko for tilbagefald, da behandlingen kan medføre en lang række bivirkninger. På denne måde ville man kunne sikre sig en mere patientspecifik behandling ved at mindste over- og underbehandling.

Fokusområde
Inden for mund- og svælgkræft beskæftiger forskningsgruppen på såkaldte "mikroRNA", der er en gruppe af relativt korte molekyler som ligner DNA-strenge. Her fokuserer vi på de mikroRNA, som har stor indflydelse på kræftens evne til at sprede og dele sig, hvorfor kræften har et unikt 'fingeraftryk'. Vi har tidligere vist, at man ved hjælp af en gruppe af mikroRNA, er i stand til at skelne mellem raskt væv og kræftvæv med stor præcision. Derfor vil vi i dette projekt undersøge hvilke specifikke mikroRNA-profiler fra kræftvæv og blod, der kan benyttes til at forudse om kræften har spredt sig til lymfeknuderne.

Skræddersyet behandling
Vi forventer at identificere kræftspecifikke mikroRNA-profiler, der bedre kan identificere særligt aggressiv mundhulekræft og herigennem bedre overlevelseschancen for patienterne – men også at minimerer en unødvendig overbehandling. Studiet vil således bidrage til at kræftpatienter kan tilbydes den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt.


Læs mere om emnet

Ph.d.-projekt undersøgte mekanismerne ved spredningen af hoved- og halskræft.  > Hoved- og halskræft 


Redaktør