Uddannelse og kompetencevurdering af tekniske færdigheder inden for øvre luftveje

Forsvaret maj 2017
I dette ph.d-projekt forsker afdelingslæge Jacob Melchiors i simulationstræning og kompetencevurdering af tekniske færdigheder med fokus på luftvejshåndtering. Projekter gennemføres i samarbejde med Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation (CAMES).​

Evidensbaseret uddannelse​

Evidensbaseret medicin er grundlaget for lægers kliniske arbejde,​ og denne videnskabelige tilgang benyttes i stadig stigende grad til at evaluere det uddannelsesmæssige arbejde.

Rigshospitalets øre-næse-halskirurgiske og audiologiske klinik er det største uddannelsessted for kommende øre-næse-halslæger i landet. Mere end 30 læger er ansat i uddannelsesstillinger inden for faget, hvorfor uddannelse har stor betydning for afdelingen. Målet med dette fokusområde inden for forskning er at kunne underbygge en så god speciallægeuddannelse som muligt.

De tekniske færdigheder

Øre-næse-halsspecialet er blandt andet kendetegnet ved at være et kirurgisk speciale med mange håndgreb og tekniske elementer. Måden yngre læger traditionelt er blevet oplært i disse tekniske færdigheder har været kendt som den såkaldte "Halstedian model" eller  mesterlæreprincippet. Det er baseret på superviseret kliniske arbejde med patienter, hvor seniorer læger giver feedback i form af ustruktureret generelle indtryk.

Nyere forskning viser imidlertid, at denne feedback ofte har meget ringe troværdighed og præcision, når det gælder om at vurdere kompetenceniveau.  En stor del af klinikkens forskning på dette område sigter efter at bedre vores evne til at kompetencevurdere med henblik på at bedre kvaliteten af den praktiske oplæring. 

Simulationstræning

De kirurgiske specialer har som grundlæggende uddannelsesmæssige udfordring en mangel på materiale. Hvor en medicinsk læge under uddannelse uden omkostninger kan vurdere og revurdere en patient og derefter fremlægge en behandlingsplan som en del af øvelsen, kan de kirurgiske læger ikke "prøveoperere" en patient. Kirurgiers træning må ikke begynde med øvelse på patienter. Den eneste måde at undgå dette på er at udnytte de utalige muligheder der i disse år åbner sig inden for simulationsbaseret uddannelse.  

Målet med vores arbejde inden for dette område er på lang sigt at sikre, at læger er kommet så langt som simulationen kan bringe dem,​ før de skal varetage patienters kirurgiske behandling. 

Nødtracheotomi

Skabelsen af en kirurgisk luftvej, en nødtracheotomi, er det sidste trin i retningslinjerne for håndtering af en akut truet luftvej. Dette er en tilstand, der opstår i forbindelse med traumer og  flere medicinske og kirurgiske lidelser. Nødtracheotomien er et indgreb, der ofte mislykkes selv i øvede hænder; dette har fatale konsekvenser. Indgrebet er karakteriseret ved at være et lav frekvens indgreb, hvilket sætter særlige betingelser for uddannelsen.

Forskning fra vores afdeling underbygger brugen af simulationstræning inden for denne type procedure.

Flexibel pharyngo-larygoskopi

Den diagnostiske flexible pharyngo-laryngoskopi (FPL) er guldstandarden til vurdering af slimhinden i de øvre luftveje. Det er en minimal invasiv kikkertundersøgelse, der anvendes dagligt på øre-næse og halsafdelinger og onkologiske afdelinger landet over samt mere end 200000 gange årligt hos privat praktiserende speciallæger. 

Undersøgelsen anvendes til diagnostik af både maligne og benigne tilstande i øvre luftveje og er central i kontrolforløb for patienter diagnosticeret og behandlet for hoved og halskræft

Skønt den tekniske udvikling har medført en revolution for så vidt angår billedkvaliteten af FPL, så er uddannelsen i udførslen af proceduren mangelfuld.  

Vi vil gennem et internationalt samarbejde udvikle et kompetencevurderingsredskab og indsamle bevis for dets validitet. Herefter vil vi designe, teste og implementere et Virtuelt Reality simulations-program, som skal tilbydes  i vores uddannelse og efteruddannelse af kliniske onkologer og  øre-næse- og halslæger.


Redaktør