Christel Bræmer Lajer


Overlæge, ph.d.​

Christel Lajer forsvarede ph.d.-afhandling i 2011 med titlen:
Oral and pharyngeal squamous cell carcinomas: Molecular and treatment challenges of a heterogeneous disease, and the impact of HPV.

Hun blev speciallæge i oto-rhino-laryngologi i 2012 og har siden 01-03 2014 været overlæge på Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske & Audiologiske Klinik. Hun er desuden lektor og ph.d.-koordinator i HovedOrtoCentret.

Christel Lajer har forskningserfaring inden for hoved/halscancer og specielt beskæftiget sig med svælgkræft relateret til Human Papilloma Virus (HPV). Forskning i virus HPV og dens rolle i hoved-hals cancer er et område som aktuelt er under stor bevågenhed i hele verden bl.a. på grund af den store stigning af de HPV relaterede svælgkræft tilfælde. De virus relaterede hoved/hals cancere ser ud til at have andre kliniske og molekylære egenskaber end de tobaksrelaterede cancere.

Christel Lajer har beskæftiget sig med molekylære forandringer i hoved/hals cancer (herunder HPV´s indvirkning på genregulering i cellen og den onkogenetiske udvikling). Viden om de molekylære forandringer i cellerne under cancerudvikling er af stor betydning for udviklingen af nye og mere målrettede behandlinger for cancer.

Potentielle forskningsemner:

  • miRNA forandringer i Epstein Barr relateret nasopharyngeal cancer
  • ​Fjernmetastaseudvikling i HPV relateret oropharyngeal cancer
  • Værtscellen i tonsilcancer

Publikati​oner

Se liste over publikationer​


Redaktør