Ambulatorium 2071, Rigshospitalet

Ambulatorium 2071 har dagligt mellem 100 - 150 planlagte patienter.

​​​

Øre-næse-halskirurgisk Ambulatorium

Opgang 2, 7. sal, afsnit 2071
Inge Lehmanns Vej 7
2100 København Ø 

Tlf: 35 45 20 71
E-mail: Oere-Naese-Hals.rigshospitalet@regionh.dk

Telefontid: 
Mandag-fredag kl. 08.00-15.00Spørgeskema

Har du fået tilsendt et spørgeskema, beder vi om, at du har udfyldt dette inden dit besøg. Har du ikke fået et spørgeskema tilsendt, vil det blive udleveret i skranken, og du kan udfylde det i ambulatoriet. Vi beder dig om at aflevere det udfyldte spørgeskema til lægen på undersøgelsesstuen.

Ventetid

Ventetiden kan variere meget for de forskellige undersøgelser. Vi kan ikke på forhånd sige, hvor lang tid dit besøg vil vare. Derfor anbefaler vi dig at have afsat god tid.

Lægen kan i enkelte tilfælde blive nødt til at forlade stuen og tage sig af akut behandlingskrævende patienter, f.eks. fra vores Traumecenter. Vi vil, så vidt det er muligt, holde dig orienteret om evt. ventetid. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til personalet i skranken.

Ventetiden for akutte patienter kan vare op til 2 - 3 timer.

Afbud

Er du forhindret i at møde op til den aftalte tid, beder vi dig ringe afbud hurtigst muligt. Det er vigtigt af hensyn til planlægning af dit videre forløb, og vi kan evt. nå at give din tid til en anden patient.

Aflysning af et ambulant besøg kan betyde, at der går flere uger, før du kan få en ny tid.

Kontakt

Tlf: 35 45 20 71 - Man - fre kl. 8 - 15
Tlf: 35 45 30 74 - Man - fre kl. 15 - 8
Tlf: 35 45 30 74 - Weekend.


Redaktør