Uddannelse af sygeplejestuderende

Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsen af sygeplejestuderende er struktureret i Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.

Afdelingen uddanner sygeplejestuderende på 1., 2., 4.,  5. og 6. semester. 

Afdelingen ligger fysisk placeret i Nordfløjen på Rigshospitalet Blegdamsvej, og består af et stort sengeafsnit og en stor klinik  (ambulatorium) med højt patientflow. Derudover er der audiologien, hvor en del af denne ligger på Bispebjerg H. Som sygeplejestuderende vil du blive tilknyttet enten sengeafsnit eller klinik

Vejledning og klinisk undervisning

Uddannelsen af sygeplejerskestuderende sker i et tæt samarbejde mellem de kliniske undervisere, der er tilknyttet afdeling, de kliniske vejledere,  praktikvejledere og ledelsen på afsnitsniveau og afdelingsniveau. 

Dit forløb og placering som studerende i afdelingen afgøres af fokusområder for klinikforløbet, og de rammer og muligheder der er i afdelingen for at få disse i spil

Vi er meget bevidste om betydningen af den gode modtagelse af dig som studerende, og vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til vejledning og feedback, samt inddragelse i praksisfællesskabet. I kan som studerende også lære meget af hinanden, og vi arbejder med peer to peerlearning, hvor I som studerende lærer af hinanden og giver hinanden feedback  

 
Planlagt refleksion for sygeplejerskestuderende på tværs af alle semestre samt social og sundhedsassistentelever

Refleksion er en vigtig del af uddannelsen og giver mulighed for at 
erfaringsudveksle, og træne og øve klinisk beslutningstagen ved at argumentere for sin sygepleje med inddragelse af teori. Derfor foregår refleksion både løbende og ved planlagte seancer, hvor I som studerende reflekterer over patientsituationer fra klinikken. Refleksionsseancerne faciliteres af kliniske undervisere og kliniske vejledere. 


ISBAR, en øvelse i klinisk vurdering, klinisk beslutningstagen og lederskab

Både i sengeafsnit og klinik anvendes ISBAR systematikken som ramme for at I som studerende træner det at få overblik over en patientsituation, afdækker de kliniske problemstillinger og prioriterer disse.
Dermed arbejder I både med klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab, som er gennemgående begreber i sygeplejerskeuddannelsen. I sengeafsnittet bruger I ISBAR i forbindelse med tavlestuegang og i klinikken anvendes ISBAR i forberedelsen til en patientkonsultation og samarbejdet med lægen 


Fokus på evidens i sygepleje

Du får fokus på at inddrage evidens i sygeplejen ved at inddrage forskningsviden i refleksion, ved at deltage i afdelingens planlagte Journal Club og ved at formidle pointer fra forskningsartikler til personalet i afsnittet som en formidlingsøvelse.

Redaktør