Refleksion for sygeplejestuderende og social og sundhedsassistentelever

Som en del af uddannelsesstrategien i Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi gennemføres fælles refleksionsseancer for alle sygeplejestuderende og social og sundhedsassistentelever.

Formålet med at holde refleksionsseancer med studerende og elever på forskellige fagligt og uddannelsesmæssigt niveau er tanken om peerlearning, altså at de kan lære af hinanden og bidrage med forskellige perspektiver. 

Det er de kliniske undervisere, som planlægger refleksionsseancerne og varetager disse. Vejlederne deltager hvis det er muligt. Alle studerende og elever som er i klinik-/ praktikforløb på det givne tidspunkt deltager i refleksionsseancerne. Hver refleksionsseance er planlagt til 1time ugentligt.

De studerende og elever medbringer et mindmap over en klinisk problemstilling fra afdelingen til refleksionsseancen. Efter et kort overblik over de medbragte kliniske problemstillinger, udvælges èn til videre fælles refleksion.

Illustrationen viser, hvordan en refleksionsseance kan forløbe.
*PRM modellen: Den pædagogiske refleksionsmodel, kvalificering af den kliniske beslutning. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2011-11/kvalificering-af-den-kliniske-beslutning

Redaktør