Forløb for sygeplejerskestuderende på 2. semester

2. semester har fokus på klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb, og klinikperioden varer 8 uger. 

2. semester er det andet klinikforløb i uddannelsen. For at give dig tryghed og struktur som studerende i løbet af dette klinikforløb, får du en fast tilknytning til sengeafsnittet. Her vil du tilbringe 7 ud af 8 uger i forløbet.  

Midt i den periode planlægges et forløb, hvor du har en uge med et par dage på operationsafsnittet og et par dage i ambulatoriet. Vi har som regel to 2. sem. studerende på hvert sengeafsnit ad gangen, så I kan støtte sig til og sparre med hinanden i det kliniske forløb.

For at skærpe fokus under forløbet i henholdsvis ambulatoriet og på operationsafsnittet, er der udarbejdet studiespørgsmål du medbringer og arbejder med i forløbet. Disse spørgsmål kan også guide vejlederne i forløbet med dig som studerende. Studiespørgsmålene revideres efter behov i et samarbejde mellem den kliniske underviser og vejlederne i afsnittet.

På operationsafsnittet og i ambulatoriet

I forløbet på operationsafsnittet er du mest muligt på stuer, hvor der foregår øre-, næse- og halsoperationer og kæbekirurgi, da det er disse patientgrupper, du kender fra sengeafsnittet. På den måde får du som studerende et indblik i disse patientgruppers forløb og en viden som kan anvendes, når du kommer tilbage til sengeafsnittet igen. På operationsafsnittet er der særligt fokus på sterilitet og lejring under operation. 

I forløbet i ambulatoriet er der fokus på den kliniske vurdering i kort-tids-kontakten, og den studerende er så meget på akutstuen hvis muligt, da der her er læringsmuligheder svarende til de fokusområder der arbejdes med i 2.semester. 

Redaktør