Studiebesøg fra Aarhus Universitetshospital

Sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital var på studiebesøg i klinikken for at høre om pleje af patienter med refeeding syndrom.

​​

 Tirsdag 18. marts havde klinikken besøg af 4 sygeplejersker og en diætist fra Øre-næse-halsafdelingen på Århus Universitetshospital. De var især interesserede i at høre om, hvordan vi i klinikken plejer patienter, der er i risiko for eller har udviklet refeeding syndrom.

De blev informeret af en ernæringsnøgleperson fra ambulatoriet på RH, udviklingssygeplejersken, samt to diætist studerende, der p.t. er i gang med at skrive deres kandidatspeciale om refeeding syndrom. Sidstnævnte har set på håndgribestyrke i relation til refeeding.

Vi kunne desuden udveksle en del erfaringer i relation til plejen af ernæringstruede patienter.

Efter frokost besøgte gruppen diætisten i ernæringsenheden i onkologisk klinik.


Redaktør