Hverdagslivet og kræftpakken

At leve i et kræftpakkeforløb er fokus for sygeplejerske Birgitta Nordenhos Larsens Ph.d. projekt.

​​​​

14. oktober 2013


I sit ph.d.-projekt vil Birgitta Nordenhof Larsen, Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik  finde svar på, hvordan det som hoved-halskræftpatient opleves at gennemgå et kræftpakkeforløb. 

- At få stillet en kræftdiagnose er uden tvivl en stor psykisk belastning for den enkelte patient. Vi ved, at det kan udløse tanker om døden og føre til angst, stress og depression, fortæller Birgitta Nordenhof Larsen. 

-  Vi ved imidlertid ikke, hvordan det opleves, når man desuden er henvist til omfattende undersøgelser , kræftdiagnose og operation i løbet af få uger samtidig med, at den almindelige hverdag skal fungere, siger Birgitta Nordenhof Larsen.

Det er håbet, at projektet ved brug af de kvalitative interview kan kaste lys over, hvordan patienter med hoved- og halskræft oplever pakkeforløbet, og i deres egne ord kan berette om deres oplevelser.

Læs mere om Ph.d. projektet "Hverdagslivet og kræftpakken​​​​​".


Redaktør