​​

Støj-induceret høretab

Forskning peger på, at støj, som forårsager et midlertidigt høretab også forårsager akut tab af nerveceller i hørenerven. I et afsluttet ph.d.-projekt kiggede læge Jane Bjerg Jensen nærmere på dette fænomen, for bedre at kunne forstå sygdommens opståen. 

Omkring 800.000 danskere har et høreproblem og ca. hver 3. dansker er generet af støj. Overeksponering af støj er en væsentlig årsag til nedsat hørelse, og der findes ingen behandling af støj-induceret høretab, der enten kan være forbigående eller permanent. Et midlertidigt høretab betyder Pr. definition, at hørelsen vender tilbage til normalværdien efter et stykke tid. 

Ny opdagelse

Det har derfor længe været formodet, at de skader, 
der sker på strukturerne i det indre øre og hørenerven 
kan reparere sig selv igen. For nylig har man imidlertid opdaget at støj, som forårsager et midlertidigt høretab, efterlader hårcellerne i høresneglen intakte men forårsager akut tab af nerveceller i hørenerven. Dette nye fænomen indikerer, at det høretab som vi konventionelt har tolket som forbigående rent faktisk efterlader permanent skade på hørenerven og altså et høretab mange år efter eksposition. Fænomenet kan desuden spille en rolle for udviklingen af tinnitus (øresusen), som et stigende antal danskere er plaget af. 

Forskning i støj-induceret høretab 

Formålet med forskningsprojektet har været bedre at forstå de cellebiologiske og gentiske mekanismer, der finder sted i hørenerven ved et forbigående støj-induceret høretab – både på kort og lang sigt. Dette blev gjort ved hjælp af specielle farve- og molekylærbiologiske teknikker, der var med til at belyse, hvilke gener der op- og nedreguleres og derfor forårsager sygdomsmekanismen i hørenerven. 

Projektet belyste desuden cellesignaler ingsveje, der både forår sager overlevelse og død af hørenerven, for jo bedre forståelse man har af de forandringer, der sker i nervecellerne des bedre kan man nærme sig en forståelse af sygdommens opståen. Hvilket i sidste ende forhåbentlig kan føre til, at det bliver muligt at finde en behandling i fremtiden. Redaktør