Genetisk og immunhistokemisk profilering af saerlig type næse bihulekræft

Forsvaret februar 2021

​Læge og ph.d. Sannia Mia Svenningsen Sjöstedt har forsket i en særlig type af næse-bihulekræft, der kaldes sinonasal intestinal type adenokarcinom.

Cancer i næse/bihuler er sjældent forekommende og opstår hyppigst hos personer over 60 år. Der findes flere forskellige vævstyper af cancer i næse/bihuler. En særlig type af næse-bihule-kræft kaldes sinonasal intestinal type adenokarcinom (også kendt som snedkernæse-cancer, idet især snedkere og andre, der har arbejdet med ædelt træ har risiko for at udvikle den). 

Studiet tager sit udspring i en klinisk problemstilling: Når der er mistanke om cancer i næse/bihuler hos en patient, tages en lille vævsprøve, som sendes til undersøgelse med henblik på at fastslå, om der er tale om cancer, og i så fald hvilken type cancer, det drejer sig om. Dette har betydning for både behandling og overlevelse. 

Når en patient har ovennævnteintestinal type adenokarcinom i næse/bihuler, kan man ikke ved mikroskopisk undersøgelse skelne mellem en cancer, der har sin oprindelse i næsebihuler eller om det er en metastase fra en tyktarms-cancer. Derfor er det nødvendigt at undersøge, om e patienten har en samtidig tyktarms-cancer. Der har endog været enkelte tilfælde, hvor en patient både havde kræft i tyktarm og i næsebihuler og hvor man ikke kunne afgøre, om det drejede sig om to forskellige kræfttyper eller spredning af tyktarms-cancer. Dette er af stor betydning for, hvilken type behandling, der kan tilbydes. 

Projektet undersøger arvemassen (DNA/RNA) i både sinonasal intestinal type adenokarcinom og tyktarms-cancer og sammenligner disse i forventning om at opnå kendskab til gen-ændringer, der kan hjælpe os med at skelne mellem de to cancer-typer. Vi vil også undersøge, om der er andre faktorer, der påvirker effekten af behandling samt overlevelsen hos patienter med næsebihulekræft.

Undersøgelserne bliver udført på vævsprøver, der allerede er fjernet i forbindelse med operation for canceren.


Redaktør