Bihule- og lungeinfektion hos CF-patienter

Forsvaret d. 18. januar 2013
Ny forskning baner vejen for bedre behandling til patienter med Cystisk Fibrose.

​​​​​​


Foto: Colourbox 


Cystisk fibrose (CF) er en kronisk, arvelig og medfødt sygdom, der skyldes en genfejl i de slimproducerende kirtler i kroppen, og sygdommen fører blandt andet til, at tyk slim sætter sig i luftvejene og medfører hyppige eller kroniske lungeinfektioner.

I D
anmark fødes hvert år 12-15 børn med CF, hvilket svarer til 1 ud af ca. 4.200 levendefødte børn.

Cystisk fibrose findes overvejende i den vestlige verden og i Vesteuropa er det den hyppigst forkomne arvelige sygdom. I alt 150.000 danskere, eller 3 % af befolkningen, bærer arveanlægget for CF, og er begge forældre bærere vil gennemsnitligt 25 % af børnene blive født med sygdommen.

Der findes endnu ingen helbredende behandling af CF, derfor fokuseres behandlingen på at forhindre eller udskyde tidspunktet for en kronisk lungeinfektion, der med tiden rammer de fleste patienter.

Livsfarlig infektion

Det er tilbagevendende infektioner i lungerne, der medfører den kroniske infektion, som er den væsentligste årsag til CF-patienters nedsatte levetid. Derfor har forskning i netop dette område høj prioritet. Og lykkes det at finde oprindelsen til den kroniske lungeinfektion, åbner det muligheden for, at kunne forebygge den.

Gode resultater fra ph.d.-projekt

I et afsluttet Ph.d.-projekt udgående fra Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet, har læge og ph.d. Kasper Aanæs vist, at kronisk infektion i lungerne hos CF-patienter kan skyldes bakterier fra patientens bihuler. 

Da bakterier har lettere ved at gemme sig i bihulerne og er vanskeligere at bekæmpe end i lungerne, er disse forblevet upåvirkede af antibiotikabehandling af tilsvarende infektioner i lungerne. Og selvom bakterierne i lungerne kan udryddes med en antibiotika-terapi et antal gange, sker der altså en rekolonisering med bakterier af samme genotype fra egne bihuler, hvilket medfører kronisk lungeinfektion.

Bedre behandling

På baggrund af forskningen er der blevet iværksat et behandlingsprogram for CF-patienter i afdelingen, der har til formål at modvirke, at bakterierne fra bihulerne bliver transporteret ned i lungerne og giver infektioner.

Der udføres en bihuleoperation, den såkaldte FESS-operation (Functional Endoscopic Sinus Surgery), hvor målet er at lave et godt afløb fra alle bihuler, hvorefter der gives intravenøs antibiotika og nasal skylning med saltvand og antibiotika. Med denne behandling har det vist sig, at en stor del af patienterne får fjernet de farlige bakterier fra deres bihuler.Læge Kasper Aanæs udfører en FESS-operation

Øget livskvalitet

Behandlingen medfører desuden en reduktion i frekvensen af sekret-prøver fra de nedre luftveje, som indeholder bakterier, der er farlige for CF patienter. Og lige så vigtigt er det, at flere patienter bliver fri for de CF-patogene bakterier i mere end et år efter operationen, og kan dermed rekategoriseres som ‛ikke lunge-koloniseret‛. Ved den nævnte behandling opnår patienterne desuden en øget livskvalitet med færre symptomer på den kroniske bihulebetændelse.

Behov for nye retningslinjer

På trods af forskningens gode resultater mangler der, ifølge Kasper Aanæs, stadig klare retningsliner for, hvilke patienter med formodet CF-patogene bakterier i bihulerne, der skal tilbydes bihuleoperation, hvem der ikke vil have gavn af det, og hvem der måske kan klare sig med konservativ behandling, som f.eks. næseskylning og antibiotisk behandling.

Nyt projekt

Ph.d.-studerende Mikkel Alanin skal arbejde i forlængelse af Kasper Aanæs' studie i sit netop påbegyndte ph.d.-projekt om infektioner i lunger og bihuler hos patienter med Cystisk fibrose og primær cilie dyskinesi (PCD).   

> Infektioner i lunger og bihuler hos CF- og PCD-patienter

> Kasper Aanæs' ph.d.-afhandlingRedaktør