Stamcellebehandling til nedsat spytproduktion efter strålebehandling

​Læge, ph.d-studerende Kathrine Kronberg Jakobsen forsker i nye behandlingsmetoder med fedtvævs-deriverede stamceller til nedsat spytproduktion efter strålebehandling i hovedhals-området. Projektet foregår i tæt samarbejde med Kardiologisk Stamcellecenter på Rigshospitalet.

Kathrine Kronberg Jakobsen arbejder videre på afdelingens tidligere projekter omhandlende stamcellebehandling til nedsat spytproduktion efter strålehandling i hovedhals-området. I samarbejde med læge, phd-studerende Amanda-Louise Fenger Carlander vil de udføre et større klinisk randomiseret dobbelt-blindet studie. Formålet er at undersøge, om injektion af stamceller fra fedtvæv i de to kæbespytkitler kan afhjælpe mundtørhed hos patienter, som tidligere er strålebehandlet for hoved-halskræft.

Mundtørhed er den hyppigste senbivirkning til strålebehandling i hoved-halsregionen og er forbundet med stor gene. Ofte beskadiges spytkirtlerne under strålebehandlingen, hvorfor spytproduktionen reduceres og kvaliteten af spyttet forringes. Den reducerede spytmængde kan medføre synkebesvær, vægttab, karies i tænder, infektioner i mundhulen, dårlig søvn, social isolation og nedsat livskvalitet. Der findes på nuværende tidspunkt ingen effektiv behandling til denne patientgruppe.

Studiet er en forlængelse af afdelingens to tidligere pilot-forsøg, som har vist lovende resultater med forbedring af spytmængde efter behandling med stamceller. 


Redaktør