Rehabilitering efter kirurgisk behandling for hoved-halskræft

​Sygeplejerske og ph.d.-studerende Annelise Mortensen undersøger effekten af et elektronisk behovsvurderingsredskab til patienter efter kirurgisk behandling for hoved-halskræft

Kirurgisk behandlede hoved-halskræft patienter kan efter operationen have behov for rehabilitering på en række områder for at forebygge senfølger af behandlingen. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal alle patienter have afdækket deres behov for rehabilitering i relation til fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov.

Det elektroniske behovsvurderingsredskab består af to dele, hvor den ene del giver patienten mulighed for at angive de områder som han/hun bekymrer sig for eller ønsker at tale med en sundhedsprofessionel om. Den anden del er et objektivt redskab, der hjælper patienten til at afdække områder indenfor f.eks. spise- , synke – eller taleevne, eller emotionelle og eksistentielle behov, som han/hun måske ikke selv har været opmærksom på.

Studiet består af tre dele:

Studie 1

Et kvalitativt projekt der anvender etnografiske metoder, til at undersøge patienternes oplevelse af interaktionen mellem patient og sygeplejerske ved samtaler om rehabiliteringsbehov.

Studiet er i gang og forventes afsluttet i marts 2018

Studie 2

En sproglig og kulturel oversættelse af behovsvurderingsredskabet, der er udviklet i Storbritannien specifikt til hoved-halskræft patienter.

Studiet er afsluttet i december 2017

Studie 3

Et sammenlignende studie, hvor den ene halvdel af patienterne får sædvanlig pleje i form af en samtale med en sygeplejerske fra klinikkens rehabiliteringsteam mhp afdækning af behov for rehabilitering.

Den anden halvdel, får tilbudt en sygeplejerske konsultation, mhp afdækning af behov for rehabilitering. Behovsafdækningen foregår ved hjælp af det elektroniske behovsvurderingsredskab.


Redaktør