Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen

Formålet med at udarbejde en strategi for forskning og udvikling i sygeplejen er at beskrive og synliggøre, hvordan vi i sygeplejen arbejder målrettet med at inddrage og generere sygeplejefaglig evidens, der kan videreudvikle den højt specialiserede sygepleje til patienter med øre-næse-halskirurgiske lidelser.

​​​


"Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2014 – 2019" har haft betydning for udvikling af sygeplejen i klinikken. Derom vidner de mange projekter, som blev gennemført i perioden. Se dem i dokumentet til højre: "Sygeplejefaglige projekter 2014-2018".

"Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2019 - 2023" skal sikre, at vi i de kommende år fortsætter med at udvikle den kliniske patientnære og evidensbaserede sygepleje til gavn for patienterne og at videreudvikle et solidt og innovativt sygeplejefagligt forskningsmiljø. 

I den samlede sygeplejefaglige stab og ledergruppe arbejdes der målrettet med udviklingen af sygeplejen i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk afdeling, så uddannelse, undervisning og satsningsområder løbende planlægges, koordineres og følges op. Dette organiseres på tværgående strategimøder i den samlede klinik, her drøfter og fastlægger den sygeplejefaglig ledelse og stab strategier for forskning og udvikling af sygeplejen. Desuden afholdes der udviklingsmøder, hvor den sygeplejefaglige ledelse og kliniske sygeplejespecialister drøfter aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter med de sygeplejersker, som er involveret i det konkrete projekt. Udviklingsmøder kan således ses som en form for styregruppe-møder i forhold til de enkelte projekter.

"Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2019-1923" er udarbejdet i klinikkens sygeplejefaglige lederstab i 2019. Den er baseret på den forrige strategi (Jensen et al., 2014), Politik for sundhedsforskning 2020 (Region Hovedstaden, 2012), Rigshospitalets forskningsstrategi – frem mod 2020 (Freilev et al., 2014), Strategi for sygepleje i HovedOrtoCentret (HovedOrtoCentret, 2018), Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) (Rigshospitalet, 2012), Status for akademisk opkvalificering af professionsbachelorer (HovedOrtoCentret Rigshospitalet, 2017) og WHO's definitioner på sygeplejekvalitet og på sundhed2 (Salling Larsen, 2017; World Health Organisation Website.).

Håbet er, at strategien hvis fokus er, i højere grad at anvende forskningen i klinisk praksis, kan være med til at sikre, at patienterne til stadighed tilbydes sygepleje af højeste internationale kvalitet, og at sygeplejen i fremtiden lever op til de forventninger vores patienter vil efterspørge.


Redaktør