Center for Hørelse og Balance

Center for Hørelse og Balance samler behandlingen og forskningen i høre- og balancesygdomme i Region Hovedstaden og bygger på et unikt samarbejde mellem DTU, Københavns Universitet, patientforeninger og Region Hovedstaden.

Udover de nye rammer i Nordfløjen, råder centret også over 2.500 kvadratmeter med audiologisk udredning og høreapparatbehandling på Bispebjerg Hospital.Forskning i øresygdomme (herunder audiologi og vestibulogi)
Redaktør