Audiologisk afdeling, Gentofte Hospital

​​​Audiologisk afdeling, Gentofte Hospital, varetager områderne børneaudiologi og specialområder såsom Cochlear Implant​ og BAHA.

Audiologisk afdeling bliver del af Center for Hørelse og Balance og flytter pr. 7/9-2020 til Rigshospitalets nybyggede Nordfløj. 

Den nye adresse er: 
Inge Lehmanns vej 8 (indgang ved opgang 6-7), 3. og 4. sal. 

Telefon: 35458047

Kontakt

Audiologisk Klinik
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 3B, st.
2900 Hellerup​

Telefon: 38 67 38 57 
Telefontid: kl. 8.00 - 14.00 
Åbningstider: Alle hverdage mellem kl. 8.00 - 15.00

Henvendelser vedr. høreprøver og lægesamtaler (opgang 3B)

Telefon: 38 67 38 57 tast 1
Mellem kl. 08.00 – 14.00

 

Henvendelser vedr. høreapparater og BAHS (opgang 3A, 2 sal)

Telefon: 38 67 38 57 tast 2
Mellem kl. 08.00 – 14.00

Henvendelser vedr. Cochlear Implant (opgang 3A, 2 sal)

Telefon: 38 67 38 57 tast 3
Mellem kl. 08.00 - 14.00.

Henvendelser vedr. ørepropper (opgang 3C)

Tlf. 38 67 38 48
Mandag til torsdag mellem 8-15 og fredag 8-14.30
Åbent hus mandag – torsdag fra kl. 9-13.30

Henvendelser vedr. AVT (Auditiv verbal terapi):

Se info om det 3-årige AVT-forløb på Decibels hjemmeside: 

Det 3-årige avt forloeb

For yderligere info send mail til: marianne.kyhne.hestbaek@regionh.dk

 

Ved akut behov mellem kl. 14.00 – 15.00 

Telefon: 38 67 38 63 


Meld afbud, hvis du er forhindret
Har du ikke mulighed for at komme, vil det være en stor hjælp, hvis du melder
afbud til os på telefon eller ved at skrive til os.

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 

For borgere og patienter

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail


For virksomheder og myndigheder

Virksomheder og myndigheder kan skrive
sikkert til os via:
Hvis du er i tvivl om, hvilken løsning du kan anvende, skal du kontakte din IT-afdeling. 


Om afdelingen

Audiologisk afdeling på Gentofte Hospital diagnosticerer og behandler børn med hørenedsættelse og døvhed samt voksne indenfor specialområder som cochlear implant og benforankrede høresystemer (BAHS).

Børn

I udredningen af hørenedsættelse hos børn fra 0-18 år indgår undersøgelser så som rescreening af spædbørn, elektrofysiologiske målinger (ABR/ASSR), lægeundersøgelse, børneaudiometriske målinger og evt. genetisk udredning.

Behandlingen af høretabet består blandt andet af aftryk til ørepropper, tilpasning af høreapparater (HA), cochlear implant (CI) eller benforankret høresystem (BAHS) hos en audiologopæd. For en stor del af børnenes vedkommende indgår AVT (Auditiv Verbal Terapi) som en del af behandlingen udført af AVT-kvalificerede terapeuter. Børn og unge 6-18 år med CI tilbydes ét år med AVT. Børn 0- 5 år med dobbeltsidigt CI, HA eller BAHS og et høretab over 40dB tilbydes tre år med AVT. Du kan læse mere om det treårige AVT-forløb, herunder indhold og behandlingsfrekvens, på decibel.dk/AVT.

Børnene følges og testes regelmæssigt på klinikken. Behov og hyppighed vurderes individuelt.

Voksne

Udredningen af hørenedsættelse hos voksne, som ikke kan behandles med høreapparater, består af lægeundersøgelse, audiometriske målinger, elektrofysiologiske målinger, scanning og evt. samtale med en audiologopæd samt undersøgelse af balancefunktionen.

Voksne behandlet med CI eller BAHS følges regelmæssigt på klinikken. Ved behov for almindeligt høreapparat på modsatte øre, behandles dette ligeledes på Gentofte. Behov og hyppighed vurderes individuelt.

For yderligere information om behandling henvises til vores patientpjecer under punktet 'Undersøgelse og behandling'. 

Funktionsledelsen

Funktionsledelsen for audiologisk afdeling GeH og BBH består af konst. overlæge Jesper B. Yde og audiologopæd, cand.mag. Cecilia F. Samar​.Redaktør