Prisliste - Øjensygdomme, Kennedy Centret

​Her finder du prislisten gældende for 2021 for svagsynsoptik, briller, kontaktlinser og øjenproteser

Fra 1. januar 2021 vil Afdeling for Øjensygdomme opkræve følgende kommunale betalinger for svagsynsoptik, briller, kontaktlinser og øjenproteser (1,2). 

 

YdelsePris, kr
​1​Svagsynskikkerter og kikkertbriller,fabriksfærdige1600
​2​Natkikkert ​5500
​3​ Lupbriller​4450 
​4​Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer​9200
​5​ Brilleglas og stel, almindelige styrker ​3650
​6​Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker ​5700
​7​Medicinske filterglas,forhæng eller færdigstel uden styrke evt. polariserende ​2000
​8​Medicinske filterglas med styrke​4300
​9​Kontaktlinser,optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve (3)​5500
​10​Kontaktlinser, kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser (3)​7100
​11​Akryløjenproteser9466
Noter: 

(1) Reglerne pr. 1/1 2021 for betalingen for synshjælpemidler, der udleveres af Afdeling for Øjensygdomme, kan ses på Social - og Integrationsministeriets hjemmeside.
  
(2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører
  
(3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår 


Regelgrundlaget for Afdeling for Øjensygdommes udlevering af hjælpemidler.

Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr. 1287 af 28/8 2020
Efter § 112, stk. 1 yder kommunalbestyrelsen støtte til optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser

I bekendtgørelse nr. 1247 af 13/11 2017 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (Hjælpemiddelbekendtgørelsen) er der fastsat særlige bestemmelser om støtte til optiske synshjælpemidler, herunder briller og kontaktlinser, jf. § 15, stk. 1 og tilhørende bilag 2. 

Der henvises også til Vejledning nr. 10324 af 14/12 2017 om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.  

Der henvises i øvrigt til den sociale lovgivning, hvortil der findes opdaterede henvisninger på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.
Du finder link til Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside her: www.sim.dk


Redaktør