Befordringsgodgørelse - særlige forhold for henviste til Øjensygdomme, Kennedy Centret

​Her finder du oplysninger om de særlige forhold, der gælder vedrørende befordringsgodsgørelse for patienter henvist til Øjensygdomme, Kennedy Centret.

Befordringsgodtgørelse


Transportudgifter - inkl. evt. transport af ledsager(e) - til billigste offentlige transportmiddel afholdes enten af den kommunale synsforvaltning eller af regionens sygehusforvaltning.

Patienter henvist med henblik på optisk vurdering og afprøvning af hjælpemidler:

Befordringsgodtgørelsen dækkes af kommunen.

Hvis det alene drejer sig om en diagnostisk vurdering: 

Transporten betales af regionens sygehusforvaltning. Dette kræver i nogle tilfælde forudgående godkendelse (kaution). Sædvanligvis refunderes udgiften til billigste offentlige transportmiddel.

I de tilfælde, hvor Afdeling for Øjensygdomme udleverer optiske hjælpemidler, modtager den kommunale socialforvaltning en regning. Priserne fastsættes af Socialministeriet.
Du kan finde link til supplerende oplysninger i dette link.

Redaktør