Prisliste - Øjensygdomme, Kennedy Centret

​Her finder du prislisten gældende for 2021 for svagsynsoptik, briller, kontaktlinser og øjenproteser

Fra 1. januar 2021 vil Afdeling for Øjensygdomme opkræve følgende kommunale betalinger for svagsynsoptik, briller, kontaktlinser og øjenproteser (1,2). 

1. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige                                           1600 kr.

2. Natkikkert                                                                                                                       5500 kr.

3. Lupbriller                                                                                                                        4450 kr.

4. Prismelupbriller / teleskopiske prismesystemer                                              9200 kr.

5. Brilleglas og stel, almindelige styrker                                                                    3650 kr.

6. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker                                                      5700 kr.

7. Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke evt.                   2000 kr.
    polariserende

8. Medicinske filterglas med styrke                                                                             4300 kr.

9.Kontaktlinser, optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve(3)      5500 kr.

10. Kontaktlinser, kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser(3)                    7100 kr.

11. Akryløjenproteser                                                                                                     9466 kr.

Noter:
(1) Reglerne pr. 1/1 2021 for betalingen for synshjælpemidler, der udleveres af Afdeling for Øjensygdomme, kan ses på Social - og Integrationsministeriets hjemmeside.
  
(2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører
  
(3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår 

Regelgrundlaget for Afdeling for Øjensygdommes udlevering af hjælpemidler.

Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr. 1548 af 1/7-2021
Efter § 112, stk. 1 yder kommunalbestyrelsen støtte til optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser

I bekendtgørelse nr. 1247 af 13/11 2017 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (Hjælpemiddelbekendtgørelsen) er der fastsat særlige bestemmelser om støtte til optiske synshjælpemidler, herunder briller og kontaktlinser, jf. § 15, stk. 1 og tilhørende bilag 2. 

Der henvises også til Vejledning nr. 10324 af 14/12 2017 om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.  

Der henvises i øvrigt til den sociale lovgivning, hvortil der findes opdaterede henvisninger på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.
Du finder link til Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside her: www.sm.dk


Redaktør