Vigtigt om henvisninger til Øjenklinikken i Hillerød

​Pr. 1. september 2018 er aktiviteterne i Øjenklinikken i Hillerød delvist flyttet til Øjenklinikken i Glostrup.

Flytningerne får betydning for aktiviteter, henvisninger mm.

Se nærmere nedenfor

Her ser du et billede af en synstavle

Vedrørende henvisning til øjenklinikken, Hillerød


Aktiviteterne i øjenklinikken i Hillerød er delvist flyttet til Glostrup per 01.09.18.


Klinikken i Hillerød betjener fremover patienter med medicinske nethindesygdomme, der kræver anti-VEGF-behandling (AMD, veneokklusion, diabetisk maculopati).

Derudover varetages tilsyn af indlagte patienter på Hillerød sygehus, ligesom akutte patienter fra skadestuen kan tilses efter telefonisk visitation indtil kl. 13 

Klinikken bemandes af 5 faste sygeplejersker og to sekretærer, der varetager anti-VEGF-injektion og kontrol. Lægebemandingen består af en skiftende speciallæge fra medicinsk retinateam og en yngre læge i hoveduddannelsesstilling. 

Personale, lokaler og apparatur er betydeligt indskrænket efter flytning af den kirurgiske funktion i Hillerød.

Ændringerne betyder, at

Alle akutte patienter skal henvises til øjenvagten i Glostrup (hele døgnet)

Alle elektive patienter skal henvises til central visitation i øjenklinikken, Glostrup.


Vedrørende forundersøgelse af medicinske retinapatienter i Hillerød

For at nedbringe ventetiden for patienter med eksudativ AMD og veneokklusion, vil disse patienter fremover blive indkaldt til forundersøgelse på enten Hillerød eller Glostrup øjenklinik, uafhængigt af bopælsadresse.

Hvis patienten derefter sættes i anti-VEGF-behandling, vil opfølgende kontrol og behandling foregår på enten Hillerød eller Glostrup afhængigt af bopælsadressen. 

Visitator afgør, hvor patienten skal forundersøges ud fra kliniske og billedmæssige oplysninger i henvisningen. Der gøres i denne sammenhæng opmærksom på,  at der desværre ikke er valgmulighed.

Josefine Fuchs

Teamansvarlig overlæge 

Medicinsk retinateam

Øjenklinikken, HOC

Rigshospitalet

Redaktør