Prisliste-Øjenklinikken-Kennedy Centret

​Her finder du prislisten gældende for 2017 for svagsynsoptik, briller, kontaktlinser og øjenproteser

Fra 1. januar 2017 vil Øjenklinikken opkræve følgende kommunale betalinger for svagsynsoptik, briller, kontaktlinser og øjenproteser (1,2). 

 

YdelsePris, kr
​1​Svagsynskikkerter og kikkertbriller,fabriksfærdige​1500
​2​Natkikkert ​5500
​3​ Lupbriller​4400 
​4​Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer​9200
​5​ Brilleglas og stel, almindelige styrker ​3600
​6​Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker ​5600
​7​Medicinske filterglas,forhæng eller færdigstel uden styrke evt. polariserende ​2000
​8​Medicinske filterglas med styrke​4300
​9​Kontaktlinser,optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve (3)​5500
​10​Kontaktlinser, kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser (3)​7100
​11​Akryløjenproteser​8840
Noter: 

(1) Reglerne pr. 1/1 2017 for betalingen for synshjælpemidler, der udleveres af Øjenklinikken, er fastsat i Vejledning nr. 10158 af 17/11 2016
  
(2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører
  
(3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår 


Regelgrundlaget for Øjenklinikken’s udlevering af hjælpemidler.

Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr. 1270 af 24/10 2016
Efter § 112, stk. 1 yder kommunalbestyrelsen støtte til optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser

I bekendtgørelse nr. 740 af 13/6 2016 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (Hjælpemiddelbekendtgørelsen) er der fastsat særlige bestemmelser om støtte til optiske synshjælpemidler, herunder briller og kontaktlinser, jf. § 15, stk. 1 og tilhørende bilag 2. 

Der henvises også til Vejledning nr. 7 af 15/2 2011 og til Vejledning om ændring af vejledning 9563 af 13/6 2016 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til Serviceloven).  

Der henvises iøvrigt til den sociale lovgivning, hvortil der findes opdaterede henvisninger på Børne- og Socialministeriets hjemmeside www.socialministeriet.dk


Redaktør