Henvisning og befordring-særlige forhold for henviste til optikken

​Her finder du oplysninger om de særlige forhold, der gælder vedrørende henvisning og befordring for patienter henvist til optikken

Henvisning

Hvem kan henvise?
Kommunale konsulenter, øjenlæger, synskonsulenter eller synscentraler

Hvordan henvises?
Henvisning til Øjenklinikken sker efter skriftlig henvisning  efter de regler, der i øvrigt gælder for henvisning til Øjenklinikken med henblik på udmåling af optiske hjælpemidler. 

Er der udgifter forbundet med undersøgelserne?
Nej, undersøgelser på Øjenklinikken er uden udgift for hjemkommunen.
Der kan dog være udgifter til dækning af befodringsgodtgørelse, jfr. nedenfor og til betaling af udgifter for udleverede  optiske synshjælpemidler

Orienterer Øjenklinikken om evt. udlevering af optiske synshjælpemidler?
Ja - i henhold til bekendtgørelsens § 15 stk. 3 giver Øjenklinikken efter undersøgelsen kommunen meddelelse om evt. udlevering af optiske synshjælpemidler.
Social- og Indenrigsministeriet fastsætter betaling for ( synshjælpemidler) svagsynsoptik, briller, kontaktlinser og øjenproteser, der udleveres af Øjenklinikken.

Befordringsgodtgørelse


Transportudgifter - inkl. evt. transport af ledsager(e) - til billigste offentlige transportmiddel afholdes enten af den kommunale synsforvaltning eller af regionens sygehusforvaltning.

Patienter henvist med henblik på optisk vurdering og afprøvning af hjælpemidler:
Befordringsgodtgørelsen dækkes af kommunen.

Hvis det alene drejer sig om en diagnostisk vurdering: 
betales transporten af regionens sygehusforvaltning. Dette kræver i nogle tilfælde forudgående godkendelse (kaution). Sædvanligvis refunderes udgiften til billigste offentlige transportmiddel.

I de tilfælde, hvor Øjenklinikken udleverer optiske hjælpemidler, modtager den kommunale socialforvaltning en regning. Priserne fastsættes af Socialministeriet.

Redaktør