Uddybende om Øjenklinikken

​Her finder du uddybende oplysninger om Øjenklinikken

Her ser du et billede, der viser en læge, der undersøger en patient
​Øjenklinikken er til for borgere med øjensygdomme og synsforstyrrelser. 

Vi er landets største øjenklinik. Vi modtager patienter fra hele Region Hovedstaden samt fra landets øvrige regioner i de behandlingsområder, hvor Øjenklinikken varetager højtspecialiserede funktioner.

Øjenklinikken har flere ambulatorier, et sengeafsnit, tre operationsafsnit og et forskningsafsnit. Patienterne er både voksne og børn, i elektive og akutte patientforløb. Der opereres primært for nethinde - og glaslegeme sygdomme, grå stær, aldesforandringer på nethinden og øjenskader

Øjenklinikken virker inden for rammerne af Region Hovedstadens koncept og strategi for målstyring. Strategiarbejdet hedder Fokus og Forenkling. Formålet er at opbygger en mere enkel, klar og tydelig retning for vores indsats.
Du kan læse mere om Fokus og Forenkling i Hospitalsplan 2020​

Organisation

​​​​​Opdateret organisationsdiagram er under udarbejdelse

​​​Personale

​​Klinikken har ca. 350 ansatte fordelt på mange forskellige faggrupper. ​

Budget

Der er et årligt budget på ca. 270 mio. kroner, heraf 130 mio kroner til lønninger,

​Aktiviteter 2017

  • ​​Ca. 146.000 ambulante besøg, heraf ca. 9200 besøg i akut vagt

  • ​Ca. 3700 sengedøgn (Der tælles en sengedag, når en patient har været indlagt kl. 23).

  • ​Ca. 17300 kirurgiske indgreb, heraf ca. 10600 operationer for grå stær

  • ca. 23900 anti-vegf-injektioner

  • ca. 2000 omvisiterede på grå stær udbud og grå stær udvidet fritvalg

Videnskabelig produktion 2017

 2017 har medarbejdere i Øjenklinikken bidraget med ialt 97 videnskabelige arbejder

Indsatsområder
Klinikkens vigtigste indsatsområder er:

  • Diagnostik

  • Behandling og pleje

  • Forskning og udvikling

  • Undervisning og formidling

  • ​Forebyggelse

​​Den akutte øjenvagt

​​​​​​Den akutte øjenvagt for hele Region Hovedstaden er placeret i klinikken i Glostrup. Øjenvagten modtager patienter henviste fra øjenlæge eller skadestue.

Uddannelse


​Klinikken er knyttet til Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Undervisningen på lægestudiet varetages af klinikkens kliniske professorer og eksterne lektorer. 
Der er løbende knyttet 5-10 ph.d. studerende til klinikken.

Klinikken har ansvaret for halvdelen af alle uddannelsesstillinger inden for øjenfaget i Danmark. Der er knyttet 8 introstillinger og 18 undervisningsstillinger til klinikken.

Vi underviser også sygeplejestuderende og lægesekretærelever.​

Forskning


​​​Klinikken har en aktiv forskningsafdeling med særligt fokus på nye behandlingsmuligheder.

Læs mere om forskningsafdelingen her​

Redaktør