Uddybende om Øjenklinikken

​Her finder du uddybende oplysninger om Øjenklinikken

​Øjenklinikken er til for borgere med øjensygdomme og synsforstyrrelser. 

Vi er landets største øjenklinik. Vi modtager patienter fra hele Region Hovedstaden samt fra landets øvrige regioner i de behandlingsområder, hvor Øjenklinikken varetager højtspecialiserede funktioner.

Øjenklinikken har flere ambulatorier, et sengeafsnit, tre operationsafsnit og et forskningsafsnit. Patienterne er både voksne og børn, i elektive og akutte patientforløb. Der opereres primært for nethinde - og glaslegeme sygdomme, grå stær, aldesforandringer på nethinden og øjenskader.

Organisation

​​​​​Øjenklinikken ligger på 4 forskellige geografier

Du kan finde kontaktoplysninger om de 4 geografier i dette link

Du finder et organisationsdiagram i dette link ( PDF, åbner i nyt vindue)
Opdateret juni 2020

​​​Personale

​​Klinikken har ca. 350 ansatte fordelt på mange forskellige faggrupper. ​

Budget

Der er et årligt budget på ca. 270 mio. kroner, heraf 130 mio kroner til lønninger,

​Aktiviteter 2019

 • ​​ca. 159.000 ambulante besøg, heraf ca. 9.500 besøg i akut vagt
 • ca. 1900 indlagte patienter
 • ca. 3370 sengedøgn
 • ca. 20.400 kirurgiske indgreb, heraf ca. 13.400 operationer for grå stær
 • ca. 36.800 anti-VEGF injektioner
 • ca. 3.000 omvisiteret på grå stær

Videnskabelig produktion 2018

 2018 har medarbejdere i Øjenklinikken bidraget med ialt 118 videnskabelige arbejder. I 2017 var tallet 97.
Opgørelsen for 2019 er under udarbejdelse (janaur 2019)

Endolftalmitter, opgørelse for 2019

Endoftalmit er betegnelsen for en infektion i øjets indre. Infektionen ses efter alle former for intraokulære indgreb, men opstår hyppigst efter grå stær kirurgi (post-katarakt) og intravitreale injektioner (post-injektion), hvor bakterier og i sjældne tilfælde svampe får adgang til øjets glaslegeme.

Du finder opgørelsen over endolftalmitter  for 2019 i dette link (pdf, åbner i nyt vindue)


Indsatsområder
Klinikkens vigtigste indsatsområder er:

 • Diagnostik

 • Behandling og pleje

 • Forskning og udvikling

 • Undervisning og formidling

 • ​Forebyggelse

​​Den akutte øjenvagt

​​​​​​Den akutte øjenvagt for hele Region Hovedstaden er placeret i klinikken i Glostrup. Øjenvagten modtager patienter henviste fra øjenlæge eller skadestue.

Uddannelse

​Klinikken er knyttet til Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Undervisningen på lægestudiet varetages af klinikkens kliniske professorer og eksterne lektorer. 
Der er løbende knyttet 5-10 ph.d. studerende til klinikken.

Klinikken har ansvaret for halvdelen af alle uddannelsesstillinger inden for øjenfaget i Danmark. Der er knyttet 8 introstillinger og 18 undervisningsstillinger til klinikken.

Vi underviser også sygeplejestuderende og lægesekretærelever.​

Forskning

​​​Klinikken har en aktiv forskningsafdeling med særligt fokus på nye behandlingsmuligheder.

Læs mere om forskningsafdelingen her​

Redaktør