Uddybende om Øjenklinikken

​Her finder du uddybende oplysninger om Øjenklinikken

​Øjenklinikken er til for borgere med øjensygdomme og synsforstyrrelser. 

Vi er landets største øjenklinik. Vi modtager patienter fra hele Region Hovedstaden samt fra landets øvrige regioner i de behandlingsområder, hvor Øjenklinikken varetager højtspecialiserede funktioner.

Øjenklinikken har flere ambulatorier, et sengeafsnit, tre operationsafsnit og et forskningsafsnit. Patienterne er både voksne og børn, i elektive og akutte patientforløb. Der opereres primært for nethinde - og glaslegeme sygdomme, grå stær, aldesforandringer på nethinden og øjenskader

Øjenklinikken virker inden for rammerne af Region Hovedstadens koncept og strategi for målstyring. Strategiarbejdet hedder Fokus og Forenkling. Formålet er at opbygger en mere enkel, klar og tydelig retning for vores indsats.
Du kan læse mere om Fokus og Forenkling i Hospitalsplan 2020​

Organisation

​​​​​Øjenklinikken ligger på 4 forskellige geografier

Du kan finde kontaktoplysninger om de 4 geografier i dette link

Du finder et organisationsdiagram i dette link ( PDF, åbner i nyt vindue)
Opdateret januar 2020


​​​Personale

​​Klinikken har ca. 350 ansatte fordelt på mange forskellige faggrupper. ​

Budget

Der er et årligt budget på ca. 270 mio. kroner, heraf 130 mio kroner til lønninger,

​Aktiviteter 2019

 • ​​ca. 159.000 ambulante besøg, heraf ca. 9.500 besøg i akut vagt
 • ca. 1900 indlagte patienter
 • ca. 3370 sengedøgn
 • ca. 20.400 kirurgiske indgreb, heraf ca. 13.400 operationer for grå stær
 • ca. 36.800 anti-VEGF injektioner
 • ca. 3.000 omvisiteret på grå stær

Videnskabelig produktion 2018

 2018 har medarbejdere i Øjenklinikken bidraget med ialt 118 videnskabelige arbejder. I 2017 var tallet 97.
Opgørelsen for 2019 er under udarbejdelse (janaur 2019)

Endolftalmitter, opgørelse for 2019

Endoftalmit er betegnelsen for en infektion i øjets indre. Infektionen ses efter alle former for intraokulære indgreb, men opstår hyppigst efter grå stær kirurgi (post-katarakt) og intravitreale injektioner (post-injektion), hvor bakterier og i sjældne tilfælde svampe får adgang til øjets glaslegeme.

Du finder opgørelsen over endolftalmitter  for 2019 i dette link (pdf, åbner i nyt vindue)


Indsatsområder
Klinikkens vigtigste indsatsområder er:

 • Diagnostik

 • Behandling og pleje

 • Forskning og udvikling

 • Undervisning og formidling

 • ​Forebyggelse

​​Den akutte øjenvagt

​​​​​​Den akutte øjenvagt for hele Region Hovedstaden er placeret i klinikken i Glostrup. Øjenvagten modtager patienter henviste fra øjenlæge eller skadestue.

Uddannelse

​Klinikken er knyttet til Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Undervisningen på lægestudiet varetages af klinikkens kliniske professorer og eksterne lektorer. 
Der er løbende knyttet 5-10 ph.d. studerende til klinikken.

Klinikken har ansvaret for halvdelen af alle uddannelsesstillinger inden for øjenfaget i Danmark. Der er knyttet 8 introstillinger og 18 undervisningsstillinger til klinikken.

Vi underviser også sygeplejestuderende og lægesekretærelever.​

Forskning

​​​Klinikken har en aktiv forskningsafdeling med særligt fokus på nye behandlingsmuligheder.

Læs mere om forskningsafdelingen her​

Redaktør