Molekylærgenetisk DNA-undersøgelse

Bemærk at alle links ikke virker

Procedure for blodprøvetagning mhp DNA-analyse eller bankopbevaring af DNA på Kennedy Centret med henblik på senere analyse for arvelig årsag til øjensygdom

 

1) Udlever skriftlig information til den person, du ønsker skal afgive blodprøve eller til dennes forælder eller værge. 

2) Indhent skriftligt samtykke efter at have sikret at informationen er forstået. Samtykkeerklæringen opbevares i patientens journal. 


3) Udfyld følgeseddel, som skal følge blodprøven. Hvis prøven ikke straks skal analyseres, så sæt kryds ved "DNA-bank" 

4) Slå op i laboratoriesystemet (LABKA) og bestil prøven "DNA Undersøgelser, Kennedy Centret".


5) Send patienten med henvisningssedlen i hånden til Glostrup Hospitals Blodbank, som sender blodprøven til Kennedy Centret. Alternativt kan man tappe selv 5-10 ml veneblod i EDTA-glas og sende prøven og henvisningssedlen til 

Kennedy Centret, Postboks 1480, 2600 Glostrup. Prøven, som ikke skal køles eller fryses, sendes uden unødig forsinkelse i beskyttelsesrør med ordinær post. Husk patientidentifikation på prøveglassene.


6) Hvis man ønsker vejledning om analysevalg kan man særskilt sende resumé af journal eller journalkopi m.m. til Kennedy Centrets Øjenklinik (oejenklinikken@kennedy.dk).

7) Hvis man samler blodprøver til et projekt bør der gives besked om dette til oejenklinikken@kennedy.dk

Deponering af prøver i DNA-banken for Arvelige Øjensygdomme er gratis for klinikker, som har aftale derom.


Kennedy Centret udfører analyse eller foranstalter analyse udført for kromosomanomalier og mutationer. Analysen betales af rekvirenten, med mindre andet er aftalt. Man kan læse om analysevalg i Kennedy Centrets vejledning for molekylærgenetiske analyser.


Hvis man ikke har erfaring med analysevalg bør man søge rådgivning ved henvendelse til Øjenklinikken eller Afdelingen for Klinisk Genetik på Kennedy Centret, tlf. 4326 0100.


Blodprøver til molekylærgenetisk analyse (DNA-analyse) tappes som andre blodprøver


ML 300511


Redaktør