Immunologiske analyser

​Bemærk at ikke alle links virker

​Analyse af blodprøver for immunretinopati (cancerassocieret retinopati, melanomassocieret retinopati, autoimmun retinopati​ og optikusneuropati) formidles af Glostrup Hospitals Øjenafdeling. Rekvirenten indestår for betalingen af analysen, som for tiden koster 4.000 kr. Regning fremsendes når analysesvar foreligger. Hent skema og følg instruktionen og send prøven. Der findes også en pdf-udgave af rekvisitionen. Oplys hvem der skal have svar, samt hvor regning skal sendes hen (EAN nr). 
Der anbefales, at man vedmistanke om immunretinopati i første omgang rekvirerer prøve nr. 1 (Se skema), som inkluderer undersøgelse for antistof mod retinal enolase og recoverin. Bemærk, at analyserne anses for eksperimentelle og at de derfor ikke kan anvendes til at stille definitive diagnoser. Definitiv diagnose må baseres på det samlede kliniske billede og sådanne parakliniske resultater, som det efter klinikernes skøn er relevant at tage i betragtning. Prøven videresendes til analyse i udlandet, forvent tidligst svar efter 3-4 uger. 
Prøveresultaterne meddeles til henvisende læge, ikke direkte til patienten. 
Der tappes perifert veneblod i EDTA-glas mhp. afpipettering af plasma. Udhent 2 glas af 5-6 ml blod i alt ca. 10 ml blod. 
Prøven opbevares på køl indtil forsendelse. Prøvematerialet fremsendes på køl (mellem +4 og +8 C). Send prøven mandag-torsdag, ikke fredag. Prøven skal være fremme indenfor et døgn hos:

Øjenforskningens laboratorieprøvemodtagelse
Glostrup Hospital 
Afsnit Ø 37, 7. sal. 
2600 Glostrup 
Danmark

Vedlæg prøven denne henvisningsformular i udfyldt stand. 
Glostrup Hospital Øjenafdelingen d. 17. november 2014 ML. 

Medsend gerne kliniske oplysninger, evt. journalkopi.

Sygehistorien kan drøftes med Glostrup Hospitals øjenlæger via Telemedicinsk Tjeneste.​

Redaktør