Opticusatrofi

Der findes en lang række tilstande, som giver anledning til synsnedsættelse med oftalmoskopisk afblegning og svind af synsnervepapillen. Disse tilstande klassificeres derfor som synsnervesygdom (opticusneuropati; omfatter også opticusatrofi, dvs. helt eller delvis svind af synsnerven). Sygdommene er dog også forbundet med svind af nethindens indre lag (ganglieceller og nervefibre). 

Kjers sygdom og lignende former for arvelig synsnervesvind (opticusatrofi)​

Lebers hereditære optikusneuropati​

Redaktør