Cancerassocieret og melanomassocieret retinopati

​Bemærk at links ikke virker

​Cancerassocieret (CAR) og melanomassocieret retinopati (MAR) er to former for nethindesygdom, som kan optræde ved visse former for kræft. Sygdommene betegnes under et paraneoplastisk retinopati. Sygdommene skyldes udvikling af antistoffer mod sin egen nethinde. Samme type øjensygdom kan optræde hos patienter, som ikke har cancer, i hvilket tilfælde den betegnes som autoimmun retinopati eller immunretinopati.

CAR er karakteriseret ved subakut synstab hvor cirkulerende antistoffer mod visse komponenter i nethinden optræder sammen med cancer udenfor øjet, hyppigst carcinomer, bl.a. småcellet lungecancer, ikke-småcellet lungecancer, brystcancer, cancer i endometriet, ovariet, tyktarmen, prostata eller halsen. Synsforstyrrelserne kan omfatte blindhed, sløret syn, blænding, natteblindhed, farveblindhed, centralskotomer, ringskotomer og koncentrisk synsfeltindskrænkning. Elektroretinografi viser svært nedsat eller helt ophævet funktion af tappe og stave. CAR kan optræde før cancer kan påvises og før tilbagefald efter tidligere vellykket cancerbehandling kan påvises på anden måde. Påvisning af antistoffer mod egen nethinde (recoverin, enolase) kan fremme diagnosticeringen af cancer.

MAR er karakteriseret ved natteblindhed, som kan opstå akut flere måneder eller år efter at man har udviklet metastaserende hudmelanom. I tillæg til natteblindheden ses vedvarende fornemmelse af flimrende eller pulserende lys. Elektroretinografi viser selektiv svækkelse af b-bølgen, både ved skotopiske og fotopiske lysintensiteter. Fotoreceptorfunktionen er intakt, men signaloverledningen fra fotoreceptorer til bipolarceller er defekt. I blodet kan der ofte påvises antistoffer mod netop bipolarcellerne, sjældnere mod andre dele af nethinden.

Autoimmun nethindesygdom er betegnelsen for erhvervet immunmedieret sygdom med cirkulerende antistoffer mod nethinden og symptomer som ved CAR og MAR, men uden påviselig cancer. Af den samlede mængde patienter med CAR- og MAR-lignende sygdom er det kun lidt under halvdelen, der har cancer. Patienter med paraneoplastisk retinopati er generelt ældre end patienter med autoimmun retinopati, når synsforstyrrelserne viser sig.

Der kan foretages analyse af blodprøver for antistoffer mod vævet i nethinden og synsnerven.

Marcus Diamant m.fl.: Om melanomassocieret retinopati
Michael Larsen: Om lysglimt ved forskellige øjensygdomme

ML. 250909

Redaktør