AIBSE

AIBSE (eng. acute idiopathic blind spot enlargement, dvs. akut forstørrelse af synfeltets blinde plet uden kendt årsag) er en nethindesygdom karakteriseret ved akut ensidig synsnedsættelse i form af et flimrende blindt område beliggende omkring den naturlig blinde plet, som svarer til beliggenheden af synsnerven. Der ses ofte lys pletter i nethindens ydre lag svarende til hvor der er synsfeltudfald. Synsfeltdefekterne kan dog have en større udbredelse end disse synlige læsioner. AIBSE er beslægtet med multiple evanescent white dot syndrome. Sygdommen er ikke forbundet med lidelse i andre organer. Dens årsag er ukendt. Der kendes ingen relevant behandling. Prognosen er god. Komplikationer i form af blandt andet subretinal karnydannelseer beskrevet af Donald Gass.


Øjenbaggrundsfotografier i rødfrit lys (øverst) hos patient med højresidig akut idiopatisk forstørrelse af den blinde plet. Omkring synsnervepapillen i højre øje ses et lyst område (øverst til venstre). Fluoresceinangiografi (nederst) viser sen lækage fra højre papil (nederst til venstre).

Redaktør