Professor fra Rigshospitalets Øjenklinik med i stort europæisk projekt

​Professor Michael Larsen fra Rigshospitalets Øjenklinik har sammen med en række andre højt estimerede europæiske forskere modtaget en bevilling på ikke mindre end 5 millioner euro til udvikling af nye billedteknikker med det formål at kunne analysere nethinden ned til cellulært niveau i en hidtil uset præcision   

Der ser du er billede af projektdeltagerne i Merlin projektet med baggrund

I slutningen af januar måned mødtes et europæisk konsortium repræsenterende industri, forskningen og lægevidenskaben i Paris for at skyde det såkaldte MERLIN- projekt i gang. 

Projektet har modtaget støtte på ikke mindre end 5 millioner euro fra EU's Horizon 2020 forsknings- og udviklingsprogram til udvikling af avanceret foto-teknologi til fotografering af øjets nethinde.

Horizon 2020 er det europæiske rammeprogram for forskning og udvikling. Programmet løber fra 2014-2020 og har et  samlet budget på 2 milliarder euro.

Aldersrelateret Macula Degeneration (AMD) og Diabetisk retinopati er to af de hyppigste årsager til synstab i den vestlige verden i befolkningen over 55 år. Udfordringen er, at de to sygdomme udvikler sig meget langsomt. Derfor er der et stort behov for at kunne opdage sygdommene så tidligt som muligt. Projektet har netop  derfor til formål at udvikle ny foto teknologi, der kan skabe mulighed for at følge forandringer i øjet på et detailniveau, som lægerne ikke er i stand til med de kende fototeknikker.

"Several highly promising new treatments for retinal diseases are approching commercialization, yet we are still missing imaging techniques able to provide quick read-outs of therapeutic effectiveness", udtaler Michael Larsen.

Konsortiet har udover "vores" danske medlem, repræsentanter fra en række andre europæiske lande.

Du kan finde flere oplysninger om projektet i dette link


Redaktør