Hvad er Synsregisteret?

​Her finder du oplysninger om, hvad Synsregisteret er, om lovgrundlaget for registeret og årsberetninger

​Hvad er Synsregisteret?

Synsregisteret er et register over alle børn i alderen 0-17 år, som har et synshandicap

Kriterierne for optagelse i registeret er synsstyrke <=6/18 på bedste øje med optimal korrektion, eller synsfeltspåvirkning i form af hemianopsi eller koncentrisk indskrænket til under 20 gr. Derudover optages børn med arvelig nethindesygdom (dystrofia tapetoretinalis), som vides at medføre alvorlig synsnedsættelse over tid.

Registreringen sker i henhold til Bekendtgørelse nr. 372 af 17/4 2007, Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til og fra Synsregistret.

Når et barn er tilmeldt Synsregisteret betyder det, at barnet og dets forældre (samt daginstitution og skole) kan få vejledning og rådgivning af en lokal synskonsulent, hvis de ønsker det.
Efter tilmelding til Synsregistret, vil der blive sendt orientering til kommunen samt til den lokale synskonsulent

Synsregistret administreres af Øjenfunktionen på Kennedy Centret. En speciallæge i øjensygdomme er tilknyttet.

Sekretariat

Synsregistret betjenes af et sekretariat, der er bemandes således:
Sekretær Yolande Horan
Sygeplejerske Annette Rasmussen
Overlæge Kamilla Rothe Nissen

Informationspjece

Den printes som "booklet" og foldes på midten til en A5 pjece.

Årsberetninger

Synsregisteret har udsendt årsberetninger siden 2001.
Her finder du links til årsberetninger for de sidste tre år.


Ældre årsberetninger kan fås elektronisk ved henvendelse til Synsregisterets fællespostkasse
E-mail til Synsregisterets fællespostkasse: 
(bemærk dette er ikke en sikker e-mail konto)

Redaktør