Pateintforløbsbeskrivelser

​Her finder du standardiserede patientforløbsbeskrivelser

Her ser du et billede, der viser en synstavle

Her finder du patientforløbsbeskrivelser for udvalgter tilstande. Formålet er at definere standarder, så indikation, visitation, behandling og efterforløb kan foregå så smidigt som muligt.

Beskrivelserne er udarbejdet i et samarbejde mellem regionens praktiserende øjenlæger og Øjenklinikken

Patientforløbsbeskrivelse om Epiretinal fibrose

Patientforløbsbeskrivelse om Makulahul

Redaktør