Øjenlægetilsyn på hospitaler

​Regionens tilsynsfunktion på øjenområdet varetages af Øjenklinikken

Her ser du et billede, der viser øjenkirurger, der opererer

​Øjenkirurgerne arbejder

​​Øjenlæger fra klinikken kan rekvireres for at tilse patienter fra andre hospitaler, hvis den øjenfaglige problemstilling har væsentlig betydning for indlæggelsesforløbet eller for det ambulante forløb


​​​​Øjenlægetilsyn rekvireres på vagttelefonen

38 63 47 72


De nærmere regler for Øjenlægetilsyn findes i følgende to VIP-dokumenter:


Akut Vagt, akutte tilsyn på Rigshospitalet-Blegdamsvej (instruks)

Ikke akutte øjenlægetilsyn på Region Hovedstadens Hospitaler (Vejledning)

Informationen på denne side er opdateret maj 2018

Redaktør