Henvisning af patienter

Her kan du se, hvordan du henviser patienter til Øjenklinikken

Her ser du et billede, der viser en sygeplejerske i samtale med en patient

​Samtale med patient

Elektive patienter​

  • ​​Du skal sende henvisningen pr. Edifact til den CVI, som hører til patientens bopælskommune
  •  Husk tydelig angive​lse af hvilket team (subspeciale), der visiteres til.
  •  På Edifact angives, om der er synsfelter og/eller andet supplerende materiale, som er sendt via mail eller fax til CVI'en.
  •  Der henvises kun til ét team.
  •  Der må gerne anføres flere diagnoser og koder - så vil det aktuelle team viderehenvise internt. 

Opfølgning på elektive henvisninger

​Du kan kontakte

Visitationen - Øjenklinikken

Rigshospitalet - Glostrup

Valdemar Hansens Vej 1-23

2600 Glostrup

​Personfølsomme henvendelser
Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du bruge sikker digital post. Log ind med NemID og skriv sikkert og krypteret til os.

Læs mere om sikker digital post på borger.dk

Faxen må ikke benyttes til forsendelse af personfølsomme oplysninger

Skriv til os med Sikker Digital Post (log ind med NemID)
Øvrige henvendelser
Hvis din henvendelse ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig e-mail til os på denne adresse:

E-mail: oejenvisitation@regionh.dk

Su​bakutte patienter

Subakutte patienter henvises som elektive patienter. Dog er det vigtigt at angive patientens telefonnummer. Vi tilstræber at give en tid inden for to uger

Akutte patienter

​​​På Øjenklinikken Rigshospitalet - Glostrup i Glostrup modtages akutte patienter hele døgnet, alle årets dage. Henvisninger kan ringes direkte ind til vagthavende på telefon 38 63 47 72

Særligt om patienter med katarakt (grå stær)

HUSK:
Før patienter henvises til grå stær operation skal de scores efter NIKE modellen​

Skema til scoring af patienters subjektive gener findes her

Skema til beregning af NIKE indikationsgruppe findes her

Du kan finde Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinjer om behandling af aldersbetinget grå stær ved at følge dette link​

​Henvisninger af patienter i pakkeforløb
– kræft i øjne og orbita

Patienter skal henvises pr. Edifact til den CVI, som hører til patientens bopælskommune.

På henvisningen angives: RH-Bleg

Forløbskoordinator kan kontaktes på telefon 35 45 87 91

Redaktør