Grand Round - faglige arrangementer

​Hver måned indbyder Øjenklinikken til fagligt arrangement

​Faglig drøftelse mellem studerende og vejleder

Hvad er Grand Rounds?


​​​​Klinikkens faglige teams vil efter tur have værtskabet for Grand Round.

Kliniske problemstillinger der er typiske - og også gerne svære - beskrives, og der lægges op til dialog med de tilstedeværende læger omkring udredning og behandling.
For at højne det faglige niveau og gøre Grand Rounds mest muligt interessante, opfordres alle til i videst muligt omfang at møde op og deltage i diskussionen​

Målgruppen er primært klinikkens egne læger, men praktiserende øjenlæger, kolleger fra andre øjenafdelinger eller tilgrænsende specialer er meget velkomne til at deltage.

Hvor og hvornår ?

Grand Round afholdes normalt den sidste fredag i hver måned fra kl. 14:00 - 15:00 på Rigshospitalet - Glostrup,  Blå stue, opgang 7, 1. sal. Andet lokale i Glostrup kan forekomme. Se nedenfor i programmet.

Tilmelding af Cases

Der er mulighed for at tilmelde cases, som ønskes diskuteret på Grand Round. Et kort oplæg, incl. evt. kliniske fotos eller video kan sendes til sekretær Jette Høyer, jethoy@regionh.dk ​ senest 14 dage før.

GRAND ROUND 2019

SIdste fredag i måneden, i juni dog anden sidste fredag og i december er det anden fredag

​25.10
​Externa
​Blå stue
​29.11
​Cornea/Refraktiv kirurgi
​Blå stue
​13.12
​Katarakt
​Blå stue


Opdateret 02.09. 2019

Redaktør