Grand Round - faglige arrangementer

​Hver måned indbyder Øjenklinikken til fagligt arrangement

​Faglig drøftelse mellem studerende og vejleder

Hvad er Grand Rounds?


​​​​Klinikkens faglige teams vil efter tur have værtskabet for Grand Round.

Kliniske problemstillinger der er typiske - og også gerne svære - beskrives, og der lægges op til dialog med de tilstedeværende læger omkring udredning og behandling.
For at højne det faglige niveau og gøre Grand Rounds mest muligt interessante, opfordres alle til i videst muligt omfang at møde op og deltage i diskussionen​

Målgruppen er primært klinikkens egne læger, men praktiserende øjenlæger, kolleger fra andre øjenafdelinger eller tilgrænsende specialer er meget velkomne til at deltage.

Hvor og hvornår ?

Grand Round afholdes normalt den sidste fredag i hver måned fra kl. 14:00 - 15:00 på Rigshospitalet - Glostrup,  Blå stue, opgang 7, 1. sal. Andet lokale i Glostrup kan forekomme. Se nedenfor i programmet.

Tilmelding af Cases

Der er mulighed for at tilmelde cases, som ønskes diskuteret på Grand Round.
Et kort oplæg, incl. evt. kliniske fotos eller video kan sendes til teamlederen for det team, der har ansvaret for pågældende Grand Round.

​GRAND ROUND 2020

Grand Round afholdes sidste fredag i måneden.
Undtagelser herfra:
Juni: Anden sidste fredag
December: Anden fredag

Juli 

Sommerferie

28. august 2020 

Strabismus

September

 FAYO årsmøde / DOS generalforsamling

30. oktober 2020

 Externa

27. november 2020

 Cornea/Refraktiv Kirurgi

11. december 2020

 Katarakt


Opdateret 30.12.2019

Redaktør