Henvisning af patienter

Her kan du se, hvordan du henviser patienter til Øjenklinikken

​Samtale med patient

Elektive patienter​

  • ​​Du skal sende henvisningen pr. Edifact til den CVI, som hører til patientens bopælskommune
  •  Husk tydelig angive​lse af hvilket team (subspeciale), der visiteres til.
  •  På Edifact angives, om der er synsfelter og/eller andet supplerende materiale, som er sendt via mail eller fax til CVI'en.
  •  Der henvises kun til ét team.
  •  Der må gerne anføres flere diagnoser og koder - så vil det aktuelle team viderehenvise internt. 

Opfølgning på elektive henvisninger

​Du kan kontakte

Visitationen - Øjenklinikken

Rigshospitalet - Glostrup

Valdemar Hansens Vej 1-23

2600 Glostrup

​Personfølsomme henvendelser
Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du bruge sikker digital post. Log ind med NemID og skriv sikkert og krypteret til os.

Læs mere om sikker digital post på borger.dk

Faxen må ikke benyttes til forsendelse af personfølsomme oplysninger

Skriv til os med Sikker Digital Post (log ind med NemID)
Øvrige henvendelser
Hvis din henvendelse ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig e-mail til os på denne adresse:

E-mail: oejenvisitation@regionh.dk

Su​bakutte patienter

Subakutte patienter henvises som elektive patienter. Dog er det vigtigt at angive patientens telefonnummer. Vi tilstræber at give en tid inden for to uger

Akutte patienter

​​​På Øjenklinikken Rigshospitalet - Glostrup i Glostrup modtages akutte patienter hele døgnet, alle årets dage. Henvisninger kan ringes direkte ind til vagthavende på telefon 38 63 47 72

​Henvisninger af patienter i pakkeforløb
– kræft i øjne og orbita

Patienter skal henvises pr. Edifact til den CVI, som hører til patientens bopælskommune.

På henvisningen angives: RH-Bleg

Forløbskoordinator kan kontaktes på telefon 35 45 87 91

Henvisning til optikken på Kennedy Centret

Hvem kan henvise?
Kommunale konsulenter, øjenlæger, synskonsulenter eller synscentraler

Hvordan henvises?
Henvisning til Øjenklinikken sker efter skriftlig henvisning  efter de regler, der i øvrigt gælder for henvisning til Øjenklinikken med henblik på udmåling af optiske hjælpemidler. 

Er der udgifter forbundet med undersøgelserne?
Nej, undersøgelser på Øjenklinikken er uden udgift for hjemkommunen.
Der kan dog være udgifter til dækning af befodringsgodtgørelse, jfr. nedenfor og til betaling af udgifter for udleverede  optiske synshjælpemidler

Orienterer Øjenklinikken om evt. udlevering af optiske synshjælpemidler?
Ja - i henhold til bekendtgørelsens § 15 stk. 3 giver Øjenklinikken efter undersøgelsen kommunen meddelelse om evt. udlevering af optiske synshjælpemidler.
Social- og Indenrigsministeriet fastsætter betaling for ( synshjælpemidler) svagsynsoptik, briller, kontaktlinser og øjenproteser, der udleveres af ØjenklinikkenRedaktør