Hvad er en arvelig Øjensygdom

​Her kan du læse mere om, hvad en arvelige Øjensygdom er

Her ser du et billede af en DNA streng og to øjne

​Hvad er en arvelig Øjensygdom?

Arvelige øjensygdomme skyldes mutationer i generne og medfører ofte svære synshandicap.

Arvelige øjensygdomme forekommer i alle aldre fra fødslen til sent i livet, nogle rammer kun øjet, andre er ledsaget af forandringer andre steder i kroppen, fx i hjernen, hjertet, nyrerne, knogler, led eller i andre sanser, fx hørelsen. 

Der findes flere hundrede arvelige øjensygdomme, hver med deres særkende. De er hver for sig sjældne, men sammenlagt er over 10.000 danskere ramt af en arvelig øjensygdom.
Det har store personlige konsekvenser ikke blot for den, det rammer, men for hele familien og for samfundet.
Arvelige øjensygdomme rammer ofte familier, hvor der ikke kendes fortilfælde, i andre tilfælde er flere søskende ramt, og i endnu andre optræder øjensygdommen i generation efter generation. 


Arvegange

Dominant arvegang:
Nedarves uanset køn fra generation til generation

Recessiv arvegang:
Viser sig ofte kun i en søskendeflok

X-bunden arvegang:
Sygdommen rammer kun mænd


Redaktør