Tværfaglig konference

Tværfaglig konference hed tidligere Ganerådet.

Konferencen er det forum, hvor I og jeres barn kan møde repræsentanter fra de faggrupper, der er involveret i behandlingen af børn med læbe-ganespalte. Formålet med undersøgelsen ved konferencen er at koordinere behandlingen af jeres barn. I konferencen kan derfor deltage flere forskellige fagpersoner. 

Det kan være lidt overvældende at møde alle konferencedeltagerne på én gang, men det er vores erfaring, at denne form for undersøgelse giver det bedste resultat, fordi der er mulighed for at diskutere behandlingen af jeres barn med hele teamet samtidig. 

Læs mere i vores folder. Redaktør