Læbe-ganespalter

Hvad er læbe-ganespalte? 

Læbe-ganespalte er en fællesbetegnelse for forskellige kombinationer af spalter i læben, gummen og ganen. Der er tale om medfødte misdannelser, hvor strukturerne i læben og/eller ganen ikke vokser sammen som normalt i 6.-9. graviditetsuge. 

Spalterne inddeles i forskellige spalte-typer: Læbespalte, ganespalte, kombinerede spalter, submucøse ganespalter og "andre spaltetyper". Du kan få mere at vide om de forskellige typer, de problemer, de kan give, og den behandling, der oftest er behov for, ved at gå til siderne om de enkelte spaltetyper i menuen. 

Hvor mange fødes med læbe-ganespalte?

I Danmark fødes 130-140 børn årligt med læbespalte og/eller ganespalte. Det er lidt mere end 2 ud af 1000 fødsler. Man kan sige, at den generelle risiko er ca. 2/1000. 

Man kan se, at ca. 1/3 af disse børn får læbespalte, ca. 1/3 får kombinerede spalter og ca. 1/3 får ganespalte eller submukøs ganespalte.

Kønsfordelingen blandt personer med læbespalte eller kombinerede spalter er skæv: Der er ca. dobbelt så mange drenge som piger. Dette gælder derimod ikke for personer med ganespalte, hvor der stort set er lige mange drenge og piger. 

Arvelighed

Man ved stadig ikke præcis, hvorfor spalterne opstår, men det er sandsynligt, at både arvelige og miljømæssige faktorer spiller en stor rolle. Der er ikke noget, der tyder på, at der kun findes ét læbe-ganespaltegen. Det ser derimod ud til, at der er mange genetiske faktorer, og at disse spiller en større rolle end de miljømæssige faktorer. 

Der er ikke noget tydeligt nedarvningsmønster for læbe-ganespalte. I langt de fleste tilfælde er der ikke andre slægtninge med en tilsvarende lidelse. Man kan dog alligevel sige noget generelt om risikoen for at få et barn med læbe-ganespalte: 

  • Hvis man allerede har fået et barn med læbe- og/eller ganespalte, er risikoen for, at også det næste barn vil få en lignende spalte, ca. 3/100, dvs. ca. 15 gange større end den generelle risiko. Dette er også omtrent den risiko, man har for at få et barn med læbe-ganespalte, hvis man selv er født med læbe-ganespalte.

  • Hvis man har en søster eller bror, der har et barn med læbe- og/eller ganespalte, er risikoen for at føde et barn, der har læbe- og/eller ganespalte, mindre end 1/100, dvs. at risikoen er knap 5 gange større end den generelle risiko.

  • Læbespalte (med eller uden ganespalte) og ganespalte (uden læbespalte) forekommer meget sjældent i samme familie.
Kilde: Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at tallene herover kun er gennemsnitsværdier. Hvis man er interesseret i yderligere information, kan man via egen læge blive henvist til genetisk rådgivning. Desuden har Læbe-Ganespalte Centret en klinisk genetiker tilknyttet.

Rygning og læbe-ganespalte

Den eneste miljømæssige faktor, som i de fleste studier viser forøget risiko for læbe-ganespalte, er tobaksrygning. Rygning under de første 12 uger af graviditeten øger tilsyneladende risikoen for læbe-ganespalte med ca. 50 %.

Misdannelser

Ca. 6 % af de børn, der fødes med læbespalte eller læbe-ganespalte, har andre misdannelser, for eksempel sammenvoksede fingre eller tæer. For børn født med ganespalte alene er det ca. 15 %, der har andre misdannelser.


Redaktør