Om undersøgelse og behandling

​Klinik for Ergo- og Fysioterapi er en tværgående klinik, der går på tværs af Rigshospitalets kliniske centre, som det er illustreret på billedet nedenunder. Klinikkens ergo- og fysioterapeuter behandler både indlagte og ambulante patienter i alle aldre fra hospitalets kliniske afdelinger. Det vil sige, at klinikkens terapeuter vurderer, genoptræner og behandler patienter indenfor de specialer og diagnoser, der er i forløb på Rigshospitalet. ​

Klinik for Ergo- og Fysioterapi arbejder på tværs af alle hospitalets kliniske afdelinger.

Formålet med ergo- og fysioterapi er at bevare og/eller genskabe patienternes evne til at udføre dagligdagens aktiviteter så selvstændigt som muligt. Der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem ergo- og fysioterapeuter med patienten og omkring patientforløbet, og vi arbejder tværfagligt med det øvrige sundhedspersonale for at give patienten det bedst mulige patientforløb.

Den fysio- og ergoterapeutiske indsats

I forbindelse med indlæggelse og i ambulante forløb består de ergo- og fysioterapeutiske behandlingstilbud af undersøgelse, test, vurdering, rådgivning, behandling og genoptræning. Behandlingen er altid tilpasset den enkelte patient uafhængigt af, hvor patienten er patientforløbet.  For visse patientgrupper er der mulighed for holdtræninger. I patientforløbet er der løbende dialog med patienten og evt. pårørende omkring træningsforløbet, samt indflydelse for medansvar for egen træning. 

Den fysioterapeutiske indsats består blandt andet af:

 • Fokus på forebyggelse af eventuelle komplikationer i sammenhæng med den aktuelle behandling afhængigt af den enkelte patientgruppe
 • Undersøgelse og træning af patientens fysiske funktioner fx ledbevægelighed, balance, koordination, sensibilitet, muskelstyrke, kondition, respiration og generelt funktionsniveau
 • Tilpasser træning i forhold til patientens kognitive funktioner fx koncentration, hukommelse, opmærksomhed, overblik og problemløsningsevne
 • Viden om hensigtsmæssige og naturlige bevægemønstre i forhold til patientens aktuelle funktionsniveau fx træning i at komme ud af sengen, rejse sig og gå på trapper
 • Vurdering af behovet for hjælpemidler under indlæggelse og ved udskrivelse til hjemmet
 • I forbindelse med udskrivelsen til hjemmet vurderer terapeuterne patientens videre genoptræningsbehov

Den ergoterapeutiske indsats består blandt andet af:

 • Undersøgelse og genindlæring af patientens evne til at udføre dagligdagens aktiviteter (fx at tage bad, lave mad, spise/drikke)
 • Undersøgelse og træning af patientens kognitive funktioner fx koncentration, hukommelse, opmærksomhed, overblik og problemløsningsevne
 • Undersøgelse og behandling af synkeproblematikker (dysfagi)
 • Træning af ansigtsøvelser ved lammelser i ansigtet og instruktion til selvtræning
 • Vurdering af behovet for hjælpemidler under indlæggelse og ved udskrivelse til hjemmet
 • I forbindelse med udskrivelsen til hjemmet vurderer terapeuterne patientens videre genoptræningsbehov
Redaktør