Om Klinik for Ergo- og Fysioterapi

​Læs om hvem Klinik for Ergo- og Fysioterapi er, og hvad vi laver​.

Klinik for Ergo- og Fysioterapi fusionerede den 1. april 2015, og er én fælles klinik fordelt på to matrikler; Rigshospitalet Blegdamsvej og Rigshospitalet Glostrup. Der er ansat ca. 150 ergo - og fysioterapeuter i klinikken, samt sekretærer og hjælpepersonale. Du kan se, hvordan vi er organiseret i klinikken i boksen til højre.

Klinikkens ergo- og fysioterapeuterne er specialister i at behandle, genoptræne og rådgive patienter, der i forbindelse med sygdom har fået et fysisk eller kognitivt funktionstab. Vores mål er, at vores patienter både motorisk og kognitivt får mulighed for at klare sig selv i så høj grad som muligt i hverdagen.

Vi behandler både indlagte og ambulante patienter i alle aldre fra hospitalets kliniske afdelinger. Klinikken har en bred kontaktflade til hele hospitalet, idet vi varetager en tværfaglig funktion og samarbejder med alle hospitalets øvrige behandlings- og plejegrupper fordelt på fleste af Rigshospitalets kliniske afdelinger. 

Arbejdsområder 

Klinik for Ergo- og Fysioterapi varetager overordnet disse arbejdsområder:

  • Vurdering og genoptræning af hospitalets indlagte patienter med motoriske og  kognitive funktionstab
  • I samarbejde med stamafdelingen vurderes behovet for eventuel ambulant genoptræning efter udskrivning
  • Formidling og udlån af hjælpemidler
  • Udvikling og forskning indenfor afdelingens kerneområder  
  • Tværfagligt samarbejde med hospitalets kliniske afdelinger og kommuner
  • Klinisk undervisning af både fysio- og ergoterapeutstuderende fra Professionshøjskolen Metropol

Klinikken som uddannelsessted

Klinikken er klinisk uddannelsessted for både fysio- og ergoterapistuderende fra Professionshøjskolen Metropol i København. Klinikken modtager årligt omkring 160 studerende. Du vil som indlagt og som pårørende derfor kunne møde studerende på de afsnit, hvor du er indlagt, eller i de ambulatorier du besøger. Du kan læse mere om klinikken som uddannelsessted.

Forskning og udvikling i klinikken

Forskning- og udviklingsområdet prioriteres også højt i klinikken. Vores vision er at tilbyde undersøgelse og behandling baseret på højt evidens-baseret viden og kvalitet. For at kunne understøtte den målsætning, er der ansat et antal forsknings- og udviklingsterapeuter, specialeansvarli​ge, samt ph.d. studerende i klinikken. De varetager blandt andre forskningen og udviklingen i klinikken, deltager i internationale og nationale forskningsprojekter, samt indgår i diverse samarbejde med bl.a. hospitalets øvrige forskningsansvarlige. Du kan læse mere om forskning i Klinik for Ergo- og Fysioterapi​.

Efteruddannelse for vores medarbejdere

Udover den faglige udvikling indenfor det ergo- og fysioterapeutiske fag, lægger klinikken stor vægt på personlig faglig udvikling. Vi prioriterer, at vores medarbejdere opkvalificerer sig løbende ved at deltage i efteruddannelse, kurser og konferencer. Vi mener denne prioritering i høj grad kommer patienterne til gode, men også medarbejderne selv, i og med vi har medarbejdere, der kontinuerligt dygtigøre sig, og dermed giver den bedst mulige behandling til vores patienter.​Redaktør