Om Klinik for Ergo- og Fysioterapi

​Læs om hvem Klinik for Ergo- og Fysioterapi er, og hvad vi laver​.

Om Klinik for Ergo- og Fysioterapi

I Klinik for Ergo- og Fysioterapi er vi specialister i at vurdere, behandle, genoptræne og rehabilitere både indlagte og ambulante patienter, der i forbindelse med sygdom har fået et fysisk og/eller kognitivt funktionstab.  Vi varetager en tværfaglig funktion og samarbejder med alle Rigshospitalets øvrige faggrupper på de forskellige kliniske afdelinger. Vores mål er, at vores patienter både fysisk og kognitivt får mulighed for at klare sig selv i så høj grad som muligt i hverdagen. 
I samspil med relevante samarbejdspartnere bidrager vi til sammenhængende forløb, som skaber værdi for patienten. Vi sætter en ære i at møde patienter og pårørende med venlighed og åbenhed og altid med målet om at finde den bedste løsning for patienten.

Vi prioriterer medarbejderinddragelse, et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel for at skabe en faglig dygtig, sund og attraktiv arbejdsplads. 

Arbejdsområder

Klinikken er fordelt på Rigshospitalets to matrikler på Blegdamsvej og på Glostrup. Der er ansat ca. 150 ergo- og fysioterapeuter i klinikken, samt sekretærer og hjælpepersonale. 
 
Klinik for Ergo- og Fysioterapi varetager:
  • Vurdering, behandling, genoptræning og rehabilitering af hospitalets indlagte patienter med fysiske og kognitive funktionstab
  • I samarbejde med kliniske afdelinger vurderes behovet for eventuel ambulant genoptræning eller rehabilitering efter udskrivning
  • Formidling og udlån af hjælpemidler
  • Tværfagligt samarbejde med hospitalets kliniske afdelinger og kommuner 
  • Forskning og udvikling indenfor klinikkens kerneområder  
  • Klinisk undervisning af både fysio- og ergoterapeutstuderende fra Københavns Professionshøjskole 

Klinikken som uddannelsessted

Klinikken er klinisk uddannelsessted for både fysio- og ergoterapistuderende fra Københavns Professionshøjskole. Klinikken modtager årligt omkring 160 studerende. Du vil som indlagt og som pårørende derfor kunne møde studerende på de afsnit, hvor du er indlagt, eller i de ambulatorier du besøger. Læs mere om klinikken som uddannelsessted.

Forskning og udvikling i klinikken

Vi ønsker at være nationalt førende inden for ergo- og fysioterapi, hvorfor vi systematisk arbejder med faglig udvikling, uddannelse og forskning. Vores vision er, at Klinik for Ergo- og Fysioterapi er nationalt førende og internationalt anerkendt indenfor klinisk forskning, samt at klinikken er førende indenfor implementering af evidensbaseret viden i klinisk praksis. For at kunne understøtte den målsætning, er der ansat et antal forskere, udviklingsterapeuter, specialeansvarlige, samt ph.d. studerende i klinikken. De varetager forskning og udvikling i klinikken, deltager i nationale og internationale forskningsprojekter, samt indgår i tværfaglige samarbejder med bl.a. hospitalets øvrige klinikker. Læs mere om forskning i Klinik for Ergo- og Fysioterapi. 

Dygtige og kompetente medarbejdere

Udover den faglige udvikling indenfor det ergo- og fysioterapeutiske fag, lægger klinikken stor vægt på personlig faglig udvikling. Vi prioriterer, at vores medarbejdere opkvalificerer sig løbende ved at deltage i efteruddannelse, kurser og konferencer. Vi mener denne prioritering i høj grad kommer patienterne til gode, men også medarbejderne selv, i og med vi har medarbejdere, der kontinuerligt dygtiggør sig, og dermed giver den bedst mulige behandling til vores patienter. 


Redaktør