Tidligere forskningsprojekter

Se tidligere forskningsprojekter i Klinik for Ergo- og Fysioterapi


Tværfagligt forskningsprojekt om indsats efter højdosis kemoterapi og stamcellestøtte

Infektioner, smerte, mundbetændelse, kvalme og diarré er almindelige bivirkninger til behandlingen af højdosis kemoterapi og stamcellestøtte som sammen med tab af fysisk funktion og komplikationer kan begrænse genoptræning til almindelig daglig livsførelse og tilbagevenden til arbejde. Ift. den fysiske funktion pegede projektets resultat på, at fysisk aktivitet ikke var højt prioriteret på danske hospitaler, der behandler hæmatologiske patienter. Der blev typisk først sat ind med fysisk træning, når funktionsevnenedsættelse var indtrådt.

Ligeledes savnedes der retningslinjer for fysisk træning, og der manglede viden om fysisk trænings helbredende effekt, hvor hårdt og hvor længe man skal træne, når man allerede har en alvorlig sygdom, samt hvordan man får patienter til at træne på egen hånd, uden en behandler ved sin side.

Kontakt Nina Høgdal, hvis du vil vide mere.Effekt af bækkenbundstræning hos mænd med nedre urinvejssymptomer efter apopleksi (slagtilfælde)

Projektets formål var at undersøge effekten af bækkenbundstræning hos mænd med nedre urinvejssymptomer efter apopleksi.

Resultaterne af dette randomiserede og kontrollerede studie viste positiv effekt målt på seksualitet, omfang og sværhedsgrad af nedre urinvejssymptomer samt patienternes livskvalitet.  

Kontakt Sigrid Tibæk, hvis du vil vide mere.

Redaktør