Rehabilitering efter komplekse hjertesygdomme

​Første fase af CopenHeart projektet har undersøgt effekten af rehabilitering til patienter med atrieflimren, hjerteklapsygdom, hjerteklapbetændelse, implementerbar hjertestarter (ICD) og seksuel dysfunktion i 5 kliniske lodtrækningsforsøg. De initielle resultater er publicerede (se link i højre side).
CopenHeart Long-Term Follow-up (CopenHeart LT) er anden fase af projektet. I denne fase ønskes langtidseffekten samt de samfundsøkonomiske perspektiver undersøgt samtidigt med, at den foreliggende viden implementeres i klinisk praksis.
Hovedbeskrivelse/uddybning af projektet CopenHeart LT 

Baggrund, formål og metode

Der foreligger efterhånden en del national såvel som international viden om de gavnlige effekter af rehabilitering efter blodprop i hjertet og hjertesvigt, imens viden om rehabilitering ved mere komplekse hjertetilstande er yderst begrænset. Derfor blev CopenHeart studiet i 2011 igangsat med henblik på at belyse effekten af rehabilitering blandt: 1) Patienter som er behandlet med hjertestøder (ICD), 2) patienter som er hjerteklapopereret, 3) patienter som er ablateret for atrieflimren, og 4) patienter som er behandlet for infektiøs endokardit, samt 5) hjertepatienter med nedsat seksuel trivsel.

Dette projekt er en langtidsopfølgning på disse fem store studier. Formålet er at undersøge yderligere elementer som de patienter, der deltog i CopenHeart efterfølgende har udtrykt, at vi som forskere bør undersøge yderligere, herunder undersøgelser af langtidseffekten og betydningen af rehabilitering ved komplekse hjertesygdomme. Derfor ønsker vi at undersøge effekten af rehabilitering ved kompleks hjertesygdom på det i litteraturen tilgængelige datamateriale for at kunne analysere langtidseffekten af rehabilitering hos disse patienter.

På nuværende tidpunkt er der kun lavet en økonomisk beregning på gruppen af
hjerteklappatienter, som viser, at omkostningerne til rehabilitering tjente sig selv ind gennem et efterfølgende mindre forbrug af sundhedsrelaterede ydelser. Hvorvidt det samme gør sig gældende for de andre grupper af patienter med komplekse hjertesygdomme ønskes undersøgt. Patienterne udviste stor forbavselse over dette resultat, og udtrykte samtidigt et ønske om, at der blev foretaget samfundsøkonomiske evalueringer af omkostningerne ved at implementere rehabilitering til alle grupper af komplekse hjertepatienter i Danmark.

Ny viden

De beskrevne projekter i denne ansøgning vil generere ny viden om effekten af rehabilitering til patienter med komplekse hjertesygdomme samt undersøge de samfundsøkonomiske konsekvenser af at tilbyde patienterne rehabilitering.

Betydning

Den nye viden vil bevirke, at sundhedsprofessionelle får viden om effekterne af rehabilitering af komplekse hjertepatienter og derigennem har et argument for, om rehabilitering bør ordineres til patienter med kompleks hjertesygdom. Endvidere vil de sundhedsøkonomiske beregninger, hvis de som beregningerne på patienterne med hjerteklap viser sig at være omkostnings neutrale, være et incitament for at udbrede rehabilitering til gavn for patienterne.Redaktør